Aktuality

Jak (s)právně zaměstnat občany Ukrajiny

uvažujete nad tím, že poskytnete pracovní příležitost občanům Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem? Česká legislativa na vyhrocenou situaci na Ukrajině reaguje. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aktuálně probíhá debata o podobě návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tzv. „Lex Ukrajina“ by měl řešit celou řadu otázek včetně snazšího […]

Dne 3. Březen 2022

uvažujete nad tím, že poskytnete pracovní příležitost občanům Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem?
Česká legislativa na vyhrocenou situaci na Ukrajině reaguje. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aktuálně probíhá debata o podobě návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tzv. „Lex Ukrajina“ by měl řešit celou řadu otázek včetně snazšího přístupu ukrajinských občanů na trh práce, tj. bez povolení k zaměstnání.

Než bude tento zákon přijat, má Česká republika nemalou snahu na tom, aby bylo lidem prchajícím z Ukrajiny zajištěno co nejsnazší zapojení se do pracovního života, a to za respektování následujících pravidel.

Vstupní branou ukrajinských uprchlíků do České republiky je bezvízový styk.
Ten jim sice umožňuje v České republice pobývat po dobu až 90 dnů bez nutnosti vstupního víza, neumožňuje jim ale ucházet se o místo na trhu práce. Pokud tak chtějí učinit, je nutné nejprve požádat o speciální dlouhodobé vízum (tzv. vízum za účelem strpění) na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

O stejné vízum mohou žádat občané Ukrajiny, kterým v nejbližších 14 dnech končí stávající krátkodobé vízum či disponují krátkodobým vízem, jehož platnost již nelze prodloužit. K získání víza za účelem strpění se vyžaduje kromě vyplněné žádosti také cestovní pas a malá fotografie. O vízum lze požádat i prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.

Po získání víza se zaměstnanec může ucházet o povolení k zaměstnání. Předpokladem jeho vydání je ohlášení volného pracovního místa ze strany budoucího zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce ČR příslušné dle místa výkonu práce na stanoveném formuláři.

Oproti „standardnímu procesu“ zaměstnávání cizinců není v případě držitelů víza za účelem strpění prováděn tzv. test trhu práce – ze strany Úřadu práce ČR tedy není prověřováno, zda je možné nahlášené volné pracovní místo obsadit uchazeči o zaměstnání (celý proces se tak výrazně zkrátí).

Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání musí být uzavřena pracovní smlouva, která se následně přikládá k žádosti (spolu s kopií stránky cestovního dokladu obsahující identifikační údaje zaměstnance, dokladu prokazujícím případnou profesní způsobilost, popřípadě dalších dokumentů v závislosti na typu pracovní pozice). Žádost podá buď zaměstnanec sám anebo prostřednictvím svého zaměstnavatele u místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Povolení k zaměstnání může být vydáno až na 2 roky s tím, že jeho platnost lze i několikrát prodloužit (pokaždé nejvýše o 2 roky).

Upozorňujeme, že zaměstnavatel má i nadále povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu zaměstnance do práce, a to nejpozději v den nástupu do práce (formulář sdělení o nástupu). Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci cizinců, které zaměstnává. Informační i evidenční povinnost zaměstnavatele tedy musí být i za současné situace splněna ve stávajícím rozsahu.

Chtěli byste ukrajinské občany zaměstnat a nevíte si rady? Jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

 

Zdroj: Z/C/H Legal v.o.s, advokátní kancelář
Autor: Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

Další aktuality

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby.

Dne 29. května 2023

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby. Bezmála 250 účastníků si v zajímavých prostorách Národní technické knihovny  vyslechlo inspirativní přednášky 16 vystupujících a měli možnost zúčastnit se i dvou workshopů. Letos naše účastníky pozdravil přes videozáznam i ministr MPSV Marian Jurečka  a v úvodu jim pak základní úpravu v novele zákoníku […]

Zobrazit detail

I roztomilé emoji může mít právní následky

Dne 24. května 2023

Možná se ptáte, zda mohou mít emotikony v právním kontextu nějaký význam. Emotikony jsou součástí naší komunikace a vyjadřují naši náladu a pocity. S nárůstem jejich používání se také zvyšuje počet případů, kdy se tyto malé výrazové obrázky stávají předmětem rozhodování soudů. V níže uvedeném případu emotikony sehrály klíčovou roli. V Německu se soudy zabývaly případem zaměstnance, který na sociální síti […]

Zobrazit detail

Equal Pay Day již po čtrnácté

Dne 24. května 2023

Bylo nás slyšet a vidět? Největší akce na podporu rovného odměňování a ekonomické bezpečnosti žen v České republice, pořádaná veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR, je pro letošní rok za námi. Pojďme si připomenout co se za ty tři dny událo. 29 vystupujících představilo 679 účastnicím a účastníků páteční konference témata, která rezonují napříč společností, ale ne […]

Zobrazit detail