Aktuality

Jak (s)právně zaměstnat občany Ukrajiny

uvažujete nad tím, že poskytnete pracovní příležitost občanům Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem? Česká legislativa na vyhrocenou situaci na Ukrajině reaguje. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aktuálně probíhá debata o podobě návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tzv. „Lex Ukrajina“ by měl řešit celou řadu otázek včetně snazšího […]

Dne 3. Březen 2022

uvažujete nad tím, že poskytnete pracovní příležitost občanům Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem?
Česká legislativa na vyhrocenou situaci na Ukrajině reaguje. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aktuálně probíhá debata o podobě návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tzv. „Lex Ukrajina“ by měl řešit celou řadu otázek včetně snazšího přístupu ukrajinských občanů na trh práce, tj. bez povolení k zaměstnání.

Než bude tento zákon přijat, má Česká republika nemalou snahu na tom, aby bylo lidem prchajícím z Ukrajiny zajištěno co nejsnazší zapojení se do pracovního života, a to za respektování následujících pravidel.

Vstupní branou ukrajinských uprchlíků do České republiky je bezvízový styk.
Ten jim sice umožňuje v České republice pobývat po dobu až 90 dnů bez nutnosti vstupního víza, neumožňuje jim ale ucházet se o místo na trhu práce. Pokud tak chtějí učinit, je nutné nejprve požádat o speciální dlouhodobé vízum (tzv. vízum za účelem strpění) na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

O stejné vízum mohou žádat občané Ukrajiny, kterým v nejbližších 14 dnech končí stávající krátkodobé vízum či disponují krátkodobým vízem, jehož platnost již nelze prodloužit. K získání víza za účelem strpění se vyžaduje kromě vyplněné žádosti také cestovní pas a malá fotografie. O vízum lze požádat i prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.

Po získání víza se zaměstnanec může ucházet o povolení k zaměstnání. Předpokladem jeho vydání je ohlášení volného pracovního místa ze strany budoucího zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce ČR příslušné dle místa výkonu práce na stanoveném formuláři.

Oproti „standardnímu procesu“ zaměstnávání cizinců není v případě držitelů víza za účelem strpění prováděn tzv. test trhu práce – ze strany Úřadu práce ČR tedy není prověřováno, zda je možné nahlášené volné pracovní místo obsadit uchazeči o zaměstnání (celý proces se tak výrazně zkrátí).

Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání musí být uzavřena pracovní smlouva, která se následně přikládá k žádosti (spolu s kopií stránky cestovního dokladu obsahující identifikační údaje zaměstnance, dokladu prokazujícím případnou profesní způsobilost, popřípadě dalších dokumentů v závislosti na typu pracovní pozice). Žádost podá buď zaměstnanec sám anebo prostřednictvím svého zaměstnavatele u místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Povolení k zaměstnání může být vydáno až na 2 roky s tím, že jeho platnost lze i několikrát prodloužit (pokaždé nejvýše o 2 roky).

Upozorňujeme, že zaměstnavatel má i nadále povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu zaměstnance do práce, a to nejpozději v den nástupu do práce (formulář sdělení o nástupu). Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci cizinců, které zaměstnává. Informační i evidenční povinnost zaměstnavatele tedy musí být i za současné situace splněna ve stávajícím rozsahu.

Chtěli byste ukrajinské občany zaměstnat a nevíte si rady? Jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

 

Zdroj: Z/C/H Legal v.o.s, advokátní kancelář
Autor: Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail