Aktuality

Jsou absolventi na pracovním trhu ohroženým druhem? Příklady dobré praxe tuzemských firem, které se jim snaží vycházet maximálně vstříc

I v loňském roce jsme bohužel byli na pracovním trhu svědky neblahého trendu. I když koronavirová pandemie brzdí hospodářský růst a celková míra nezaměstnanosti v České republice stoupla jen mírně, čerství absolventi škol jsou na trhu práce stále nejvíce ohroženou skupinou. Mají totiž větší problémy se získáním zaměstnání než lidé s několikaletou praxí. Přesto se ale na tuzemském trhu pohybují […]

Dne 7. Červenec 2022

I v loňském roce jsme bohužel byli na pracovním trhu svědky neblahého trendu. I když koronavirová pandemie brzdí hospodářský růst a celková míra nezaměstnanosti v České republice stoupla jen mírně, čerství absolventi škol jsou na trhu práce stále nejvíce ohroženou skupinou. Mají totiž větší problémy se získáním zaměstnání než lidé s několikaletou praxí. Přesto se ale na tuzemském trhu pohybují firmy, které si mladé talenty hýčkají. Jaké jsou perspektivy mladých zaměstnanců? Ptali jsme se zástupců několika takových firem podnikajících v České republice.

Během posledních dvou let se napříč Evropou zvyšovala míra nezaměstnanosti mladých lidí. Vliv pandemie samozřejmě pocítil i český trh práce. Některé firmy přistoupily ke snižování kapacit. Obecně tedy platí, že se na trhu pohybuje více specializovaných odborníků, kteří jsou aktuálně nezaměstnaní. To absolventům úplně nehraje do karet. „Ze zkušenosti víme, že mezi požadavky zaměstnavatelů je specifikované dosažené minimální vzdělání, ale často se právě preferují uchazeči s praxí v oboru, ideálně alespoň s dvouletou, což je pro čerstvé absolventy jistá nevýhoda,“ komentuje trend Anna Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz.

Jak vývoj na trhu práce ovlivňuje firmy působící v Česku a příležitosti, které dávají čerstvým absolventům?

V Tescu nasbíráte zkušenosti za pokladnou i v centrální kanceláři

Obchodní řetězec Tesco zaměstnává v České republice na 9 000 lidí, přičemž 21 % z nich má vysokoškolský diplom. Působí na různých zaměstnaneckých pozicích od pracovníků obchodního provozu a manažerů provozoven přes softwarové inženýry až po manažery nákupu a ředitele. Pokud jde o čerstvé absolventy vysokých škol, společnost se je snaží oslovit i hodnotami, které jsou pro mladou generaci atraktivní a důležité – pro-zaměstnanecký přístup založený na diverzitě, inkluzi a široké nabídce benefitů. Podobné je to i u mladých se středoškolským vzděláním.

Tesco se na podporu zaměstnanosti mladých lidí zaměřuje i skrze talentovými programy jako jsou Young Leaders nebo Graduates. „Naše talentové programy mají odlišné vstupní požadavky, aby byly atraktivní pro mladé lidi z různých prostředí i s různými očekáváními a zájmy. Ve společnosti Tesco tak mají zajímavé profesní příležitosti mladí lidé z různých studijních oborů,“ přibližuje jejich smysl Petr Pokorný, manažer personálního oddělení Tesco Stores pro Českou republiku. Zkušenosti těch, kteří si programy prošli, její slova jen potvrzují.

První jmenovaný projekt – Young Leaders – se zaměřuje na absolventy čerstvě po ukončení středoškolského vzdělávání. Záměrem je pracovně je připravit pro manažerské pozice v rámci provozních jednotek či distribuce. „Program mi dal možnost vyzkoušet si na provozovně vše od té nejnižší pozice až po pozici manažerky. Pokladna, vybalování a všechny základní postupy mi umožnily více proniknout do fungování obchodu. Měla jsem sestavený tréninkový plán, podle kterého jsem ve svém rozvoji postupovala,“ sdílí své zkušenosti Natálie Nowaková, manažerka jedné z provozních jednotek Tesco a absolventka programu Young Leaders.

Program Graduates je naopak určený absolventům vysokých škol. Primárně je zasazen do prostředí centrální kanceláře společnosti. „Jsem ráda, že jsem mohla do programu nastoupit a naučit se tak spoustu věcí, které uplatňuji v praxi do dnešního dne. Díky tomu, že jsem poznala, jak fungují různé formáty provozoven i centrální kancelář, cítím vůči kolegům respekt, který mi pomáhá být dobrou manažerkou,“ říká Aneta Šišková, manažerka směny Tesco a absolventka programu Graduates.

Rowan Legal sází na koncept work-life balance

Pomoc absolventům vysokých škol s profesní přípravou je samozřejmostí i v jiných segmentech. Jedna z největších československých advokátních kanceláří Rowan Legal má bohaté zkušenosti se zaměstnáváním studentů, kteří ještě aktivně studují některou z tuzemských právnických fakult. Management kanceláře se jim proto snaží vycházet vstříc i co se týče zvláštností spojených se studijním životem – během zkouškového období, před státnicemi i v případě možnosti vyjet na některý ze zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus.

„Jednou ze základních filozofií naší kanceláře je právě práce s lidmi. Zejména pak studentům a čerstvým absolventům se snažíme věnovat nejvíce času. Pravidelné hodnotící pohovory nám umožňují jak oboustranné předávání zpětné vazby, tak zejména pracovat s potenciálem těchto zaměstnanců již od samého začátku jejich kariéry v advokacii. Nesnažíme se jim jen zadávat práci, snažíme se je formovat a podporovat jejich zájmy a silné stránky,“ vysvětluje firemní přístup k absolventům Miloš Olík, advokát a partner Rowan Legal.

Všichni zaměstnanci mají podle Olíka za všech okolností možnost kdykoli se vyjádřit ke svému aktuálnímu vytížení, spokojenosti se svým zapojením a případně k čemukoliv dalšímu. Absolventi tak mohou lehce získat přístup i k zajímavější, seniornější práci, jakou je třeba účast na jednání s klienty, která standardně bývá v jiných kancelářích možná nejdříve až na koncipientské úrovni.

„Nedávno jsme přistoupili k rozdělení studentů přímo do jednotlivých desků podle oblasti práva. Těší nás, že tento přístup funguje a můžeme se tak pochlubit, že nyní u nás pracuje 17 právníků, kteří začínali právě na studentské úrovni – konkrétně jde o 7 koncipientů a 10 advokátů, z nichž dva se propracovali až na partnerskou pozici,“ dodává Olík. Zdůrazňuje, že Rowan Legal klade velký důraz na problematiku tzv. work-life balance. Prvním zásadním krokem bylo snížení denního targetu u koncipientů i advokátů. Na zvyšující se inflaci kancelář reaguje navyšováním odměn, což se týká studentů i advokátních koncipientů.

ABB si chce budoucí inženýry sama vychovat

Technologická společnost ABB působí v České republice už od začátku 90. let minulého století. Objevování a výchova nových vědeckých talentů byly vždy nedílnou součástí její firemní identity. ABB dodává nejen na tuzemský trh přelomové technologie z ranku progresivních oborů elektrotechniky i robotiky. Proto dává smysl, že jí záleží i na kvalitě systému středního i vysokého technického školství.

„Pro společnost ABB je nejen v oblasti náboru absolventů klíčová úzká spolupráce se středními školami a univerzitami. S jejich budoucími absolventy a potažmo i potenciálními zaměstnanci naší společnosti pracujeme již v průběhu studia, například v případě brněnského Vysokého učení technického s nimi přicházíme do kontaktu již od 1. ročníku,“ popisuje principy firemní náborové strategie Jiří Potěšil, ředitel brněnského výrobního závodu ABB.

Díky projektu Roboty do škol se tak perspektivní studenti dostanou do přímého kontaktu s nejnovějšími robotickými technologiemi už v rámci své odborné přípravy. Společnost zásobuje desítky českých středních i vysokých škol robotickými pracovišti vybavenými uživatelským rozhraním RobotStudio. To umožňuje vytvořit k robotu digitální dvojče a s jeho pomocí následně vykonávat specializované činnosti. To nejmodernější pracoviště je momentálně instalováno na VUT v Brně.

Technologická společnost se taktéž spolupodílela na založení některých novějších studijních oborů na VUT v Brně a Technické univerzitě v Liberci. Své budoucí zaměstnance si tak chce vychovávat od pokud možno co nejranějšího věku. „Zásadní jsou pro nás v tomto směru pravidelné brigády, stáže a vedení diplomových prací studentů. Průměrně máme jen v brněnském závodě 30 až 40 stážistů a brigádníků a nemalá část z nich, takřka 40 %, zůstává v ABB pracovat i po skončení svých studií. S nabytými zkušenostmi nacházejí uplatnění nejen v Česku, ale díky naší globální působnosti také na řadě míst v zahraničí,“ dodává Potěšil.

EY nabízí zevrubnou přípravu k pracovnímu pohovoru

Příležitost stát se na den konzultantem nabízí česká pobočka mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. V rámci programu „Stínování aneb na den konzultantem“ stráví studenti den na centrále společnosti, kde pracují na pečlivě připravených case studies. Speciální mentoringový program má firma zřízený i pro studentky. Je to hlavně kvůli tomu, že ze zkušeností EY vyplynulo, že absolventi mají často při náboru potíže představit si, co všechno konzultantská práce obnáší.

„Studenti jsou pro nás velice důležití, snažíme se jim proto ve všech směrech vycházet vstříc. Nabízíme jim zkrácené úvazky a velkou časovou flexibilitu, aby mohli práci zkombinovat se studiem a osobním životem,“ vysvětluje Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice. Společnost se s nimi proto snaží být v kontaktu už během studií – pořádá pro ně zajímavé akce a její experti pravidelně vedou přednášky v rámci odborných kurzů vysokých škol. Připraveny jsou pro ně i internship programy. K přijímacímu pohovoru mohou zájemci jít takříkajíc najisto.

Samotné výběrové řízení je pak dvoukolové. V prvním kole uchazeč absolvuje numerické testy a také testy verbálních schopností a angličtiny. Pokud je kandidát úspěšně zvládne, čeká jej osobní pohovor. Každoročně se do EY hlásí více než tisícovka studentů a přijata je zhruba jedna desetina.

„Je pro nás důležité nabídnout studentům takové nastavení, které jim bude vyhovovat. Chceme zároveň našim lidem umožnit, aby – pokud budou chtít – mohli během své kariéry v EY změnit svou specializaci. Chceme být zkrátka dlouhodobě udržitelným zaměstnavatelem, u kterého se lidé cítí dobře a mají pocit seberealizace a naplnění,“ uzavírá Martina Kneiflová.

 

Autor: Sabina Prokopcová, Media:list

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail