Aktuality

Kdo odmítne test, dostane výpověď? Podle jednoho z výkladů ano.

Testovat ve firmách se musí, ale zaměstnavatelé se bojí, že narazí v týmu na „odmítače“, kterého nedokážou přemluvit. Jaké kroky může vedení firmy proti pracovníkům, kteří se netestují, podniknout? Už od poloviny týdne musely větší firmy začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců, kteří docházejí do firem. V pátek se k nim připojily i ty menší, s 50 a více zaměstnanci. Co ale […]

Dne 3. Březen 2021

Testovat ve firmách se musí, ale zaměstnavatelé se bojí, že narazí v týmu na „odmítače“, kterého nedokážou přemluvit. Jaké kroky může vedení firmy proti pracovníkům, kteří se netestují, podniknout?

Už od poloviny týdne musely větší firmy začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců, kteří docházejí do firem. V pátek se k nim připojily i ty menší, s 50 a více zaměstnanci. Co ale dělat v případě, že se pracovník testům proti covidu-19 brání a odmítá je? Právo na to totiž má.

Nové opatření proti šíření koronaviru totiž podle odborníků nevyjasnilo otázku, zda odmítnutí podrobit se testu představuje překážku v práci na straně zaměstnance, nebo zda jde o porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Rozdíl je přitom naprosto zásadní. Porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru může v konečném důsledku vést až k vyhazovu.

„Zaměstnavatel má v zásadě jedinou možnost, a to opakovaně poučit zaměstnance, že pokud nepodstoupí test, tak jej skutečně na pracoviště vpustit nesmí,“ říká odborník na pracovní právo, advokát Adam Valíček pro SZ Byznys.

Jaká je skutečně situace? Může zaměstnanec odmítnout test proti covidu nařízený zaměstnavatelem?

Testování představuje zásah do integrity zaměstnance, se kterým musí osoba souhlasit, a proto zaměstnanec podstoupení testu odmítnout může. V takovém případě však musí počítat s důsledky plynoucími z povinnosti zaměstnavatele neumožnit vstup na pracoviště osobě, která v předchozích sedmi dnech nepodstoupila test s negativním výsledkem. Výjimkou je situace, kdy zaměstnanec onemocnění covid-19 prodělal, pokud od doby jeho prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nejeví žádné příznaky a současně již uplynula doba izolace. V takovém případě odmítnutí testu pro zaměstnance nemůže vyvolat žádné negativní následky. Zaměstnanec se pak nemusí povinně testovat v případě, kdy na pracoviště vůbec nedochází a koná práci z domu (home office).

Je nějaký způsob, jak zaměstnavatel může legálně donutit svého zaměstnance k testu?

Zaměstnavatel má v zásadě jedinou možnost, a to opakovaně poučit zaměstnance, že v takovém případě jej skutečně na pracoviště vpustit nesmí.

Jaké má naopak v současné době práva zaměstnanec v rámci povinného testování?

Zaměstnanec má v první řadě právo test odmítnout. Zaměstnanec má také právo požadovat, aby pro něj zaměstnavatel zajistil možnost bezplatného testování minimálně v rozsahu jednoho testu týdně (při naplnění dalších předpokladů). Pokud by tak zaměstnavatel neučinil a zajištění testu požadoval po zaměstnancích, šlo by o překážku na straně zaměstnavatele, pro kterou by zaměstnancům náležela náhrada mzdy (platu) ve výši 100 % průměrného výdělku.

Má pracovník možnost testovat se mimo sjednané testy zaměstnavatelem?

Předmětné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví předpokládá, že zaměstnanec osobně přítomný na pracovišti, na kterého se povinnost testování vztahuje, v posledních sedmi dnech podstoupil test s negativním výsledkem. Zaměstnanec přitom nemusí využít pouze testu, který mu zajistí zaměstnavatel. Může se nechat otestovat svým nákladem a negativní výsledek následně předložit zaměstnavateli. Je pak na zaměstnavateli, aby zkontroloval, zda byl test s negativním výsledkem proveden v období předcházejících sedmi dnů.

Co naopak hrozí zaměstnavateli? Existuje nějaká výjimka, která bere v potaz nesouhlas zaměstnance s testem?

Zaměstnavatel je povinen zajistit testování na pracovišti. Pakliže tak neučiní, vystavuje se riziku peněžité sankce za přestupek do výše 500 000 Kč dle pandemického zákona. Co se týče nesouhlasu zaměstnance, pak jedinou výjimkou umožňující neotestovanému zaměstnanci výkon práce na pracovišti je již zmíněné prodělání onemocnění covid-19. V jiných případech zaměstnavatel nesmí vůbec neotestovanému zaměstnanci umožnit vstup na pracovišti. Nesouhlas zaměstnance pak může být na základě domluvy zaměstnance se zaměstnavatelem překonán tím, že zaměstnanci bude umožněn výkon práce z domu.

Jak se může v současné situaci zaměstnavatel chránit v případě kontroly, která zjistí, že nemá otestované zaměstnance, protože odmítli?

Pakliže by tato situace nastala, šlo by o porušení povinnosti zaměstnavatele, za které může být uložena pokuta za přestupek dle pandemického zákona do výše 500 000 Kč. Zaměstnavatel se v takovém případě nemůže účinně bránit s odkazem na nesouhlas zaměstnance podrobit se testu, neboť takovému zaměstnanci neměl vůbec umožnit vstup na pracoviště.

Jaké jsou z hlediska legislativy další nedostatky, které se pojí s povinným testováním firem, jež některé společnosti dostihlo nepřipravené?

Zejména není vyjasněná otázka, zda odmítnutí podrobit se testu představuje překážku v práci na straně zaměstnance, pro kterou zaměstnanec nepobírá mzdu (plat) ani náhradu mzdy (platu), či zda jde o porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách zveřejnilo stanovisko, ve kterém se kloní k prvnímu závěru, naproti tomu pak na jiném místě stanoviska uvádí, že odmítnutí zaměstnance podstoupit test lze posuzovat jako porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru. Rozdíl je přitom naprosto zásadní, neboť porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru může v konečném důsledku vést až k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

A co by pomohlo, co je třeba dát do pořádku, aby testování bylo po formální stránce v pořádku?

S ohledem k uvedeným rozporům ve vyjádření jednotlivých ministerstev by bylo vhodné, aby vláda připravila sjednocující metodiku – v tomto ohledu je však třeba upozornit, že případné spory náleží rozhodovat soudům, pro které případná metodika vlády není závazným předpisem.

Zdroj: Seznam Zprávy

Další aktuality

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail

AGE MANAGEMENT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE I REPORT ESG

Dne 23. listopadu 2023

Věkovou diverzitu ovlivní stárnutí populace. Do roku 2050 znatelně ubyde mladších pracovníků, naopak stěžejní pracovní silou budou lidé nad 50 let. Tvrdou realitou je však jejich diskriminace. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců. Pomoci […]

Zobrazit detail

Desítka oborů na trhu práce, které nejvíce ovlivní příchod umělé inteligence

Dne 21. listopadu 2023

Administrativa, IT, výroba, ale i zdravotnictví nebo úklidové služby. To jsou obory, do nichž výrazně zasáhne nebo už zasahuje umělá inteligence. Zaměstnancům na některých pozicích zvládne práci významně usnadnit, po jiných může práci zcela převzít. Prakticky všechny firmy, které redakce iDNES.cz oslovila, čekají, že umělá inteligence nahradí administrativní činnosti, práci s daty a další rutinní činnosti. „Marketing a práce s textem, […]

Zobrazit detail