Aktuality

Kdy sundat roušku a jak testovat ve firmách. Průvodce právním bludištěm nařízení.

Testování na covid-19 ve firmách jede na plné obrátky. K velkým firmám a státním úřadům nad 50 zaměstnanců se nově musí přidat i malé firmy s deseti a více zaměstnanci. Co lidé musí v práci podstoupit a co naopak mohou odmítnout v souvislosti s testováním, vysvětlují advokáti Tomáš Procházka z kanceláře Eversheds Sutherland a Klára Valentová z kanceláře Vilímková Dudák & Partners. Testovat se bude každý týden […]

Dne 3. Březen 2021

Testování na covid-19 ve firmách jede na plné obrátky. K velkým firmám a státním úřadům nad 50 zaměstnanců se nově musí přidat i malé firmy s deseti a více zaměstnanci. Co lidé musí v práci podstoupit a co naopak mohou odmítnout v souvislosti s testováním, vysvětlují advokáti Tomáš Procházka z kanceláře Eversheds Sutherland a Klára Valentová z kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Testovat se bude každý týden 3,2 milionu pracovníků

Vláda schválila povinné testování ve firmách na začátku března. Cílem je zamezit šíření pandemie covidu-19 v zaměstnání. Podniky nad 250 zaměstnanců musely dodat výsledky prvního kola testování do 12. března. Podniky s 50 až 249 lidmi musely mít první testy hotové do 15. března.

Nyní bude povinné testování platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, první kolo testování musí dokončit do 26. března.

Testy se zatím budou opakovat vždy po sedmi dnech. O zvýšení frekvence testování na dvakrát týdně vláda zatím nerozhodla, bude o tom ještě jednat s profesními organizacemi.

 • Povinné testování se týká celkem 3,2 milionu zaměstnanců. Na nejčastější otázky, které s ním souvisí, odpovídají advokáti oslovení Aktuálně.cz, kteří se specializují na pracovní právo. Na následujících kartách se dozvíte, jaká práva a povinnosti mají zaměstnanci i zaměstnavatelé.

  Je možné samotestování doma?

 • Odpovídá Tomáš Procházka z kanceláře Eversheds Sutherland, vedoucí týmu zabývajícího se pracovním právem.

Zaměstnavatel nám rozdal sady na samotestování. Doma si máme provést test podle návodu a v čestném prohlášení potvrdíme, že v případě pozitivního testu budeme kontaktovat lékaře. Je to správný postup?

Je na zaměstnavateli, jakou formou zajistí povinné testování svých zaměstnanců, tedy zda nabídne samotestovací sady, nebo využije externí poskytovatele lékařských služeb. Pokud se vydá cestou samotestování, text opatření ministerstva zdravotnictví naznačuje, že by mělo testování proběhnout na pracovišti. Naopak s provedením testu mimo pracoviště opatření počítá pro případy, kdy zaměstnanec po dobu posledních sedmi dnů pracoval mimo pracoviště.

Správnější je tedy hromadné testování na pracovišti. Na druhou stranu v podmínkách některých firem není testování na pracovišti dost dobře možné a nařízení ministerstva je v tomto ohledu, mírně řečeno, nejasné. Zároveň se zdá, že je hromadné testování mimo pracoviště kontrolními orgány zatím tolerováno. Nelze ale vyloučit, že se přístup změní.

Zároveň můžeme diskutovat nad tím, zda je z hlediska prevence šíření covidu-19 lepší shromáždit ve firmě celou směnu na jednom místě a všechny hromadně testovat, nebo zda je lepší, aby si každý udělal test sám doma, a pokud bude pozitivní, do práce nechodil a neohrozil kolegy a spolucestující. Ale to už je odborná otázka a v odůvodnění mimořádného opatření ji nenajdeme.

Co když uvedu nepravdu

Nikdo nekontroluje, jestli použijeme samotest doma správně. Co s tím?

Silným argumentem odpůrců samotestování je varování, že pokud není test proveden správně, již tak nízká citlivost antigenních testů dál klesá. Laicky řečeno, pokud si člověk například nezastrčí tyčinku správně hluboko a dostatečnou dobu s ní „nešťourá“, tak se může snadno stát, že bude mít test falešně negativní, i pokud je nakažen. Pak může nevědomky šířit nákazu dál, protože si nesprávně myslí, že je zdravý.

Někteří zaměstnavatelé o tomto riziku vědí, a proto se snaží zaměstnancům s testy pomoci právě formou organizování testování ve firmách, jehož součástí je i instruktáž a dohled.

Co když se doma sám testuji testem od zaměstnavatele a zjistím, že jsem pozitivní, ale přesto půjdu do práce, protože nechci přijít o peníze? Co mi hrozí, když v čestném prohlášení neuvedu pravdu?

Zaměstnavatel je oprávněn od vás vyžadovat předložení negativního výsledku testu. Za zamlčení skutečného stavu věcí ponese důsledky zaměstnanec. Za odmítnutí testování hrozí zaměstnanci pokuta až 50 000 korun. V případě porušení jiných povinností podle mimořádných opatření, například nekontaktování lékaře s informací o pozitivním samotestu, může hrozit pokuta až tři miliony korun, a pokud by zaměstnanec dokonce covid-19 šířil, přichází v úvahu i trestní stíhání za šíření nakažlivé nemoci.

Na test na veřejná místa nebo raději domů

Proč firmy přetěžují veřejná testovací centra? Slyšel jsem, že přece mají využívat samotesty.

Veřejná prohlášení vládních představitelů bohužel neodpovídají znění opatření ministerstva zdravotnictví. To stanoví, že zaměstnavatelé mají povinnost testování zaměstnanců zajistit, ale nechává jim úplnou volnost, zda použijí samotesty, nebo externí poskytovatele zdravotních služeb včetně veřejných testovacích center. Firma tak externím testováním zaměstnanců své povinnosti neporušuje.

Za externím testováním je často právě obava z nesprávného provádění testů, firmy se bojí, že by zaměstnanci nesprávným prováděním testů ještě víc snížili jejich citlivost a snížil by se záchyt nakažených.

Nepochybně jsou silným motivátorem i náklady. Firma dostane za provedení každého samotestu zaměstnance od státu příspěvek 60 korun. To nepokryje ani nákup samotného antigenního testu, nehledě na související administrativní náklady.

Oproti tomu zdravotnické zařízení dostane za provedení každého testu 350 Kč z veřejného zdravotního pojištění, tedy téměř šestinásobek, zajistí za zaměstnavatele administrativu a dokáže například pozitivně testovaného zaměstnance rovnou objednat na potvrzující PCR test.

Zaměstnavatel tak volí mezi drahým, administrativně náročným a neodborně provedeným samotestováním a profesionálním „full-service“ outsourcováním testování odborníkům, které je navíc pro něj zadarmo.

Měla jsem covid, musím se nechat testovat?

Stačí, když si zajdu na antigenní testování, které platí plně stát, do jakéhokoliv testovacího centra a přinesu do práce negativní výsledek? A jak dlouho mi tento test bude platit? 

Ano, test podstoupený ve veřejném testovacím centru je pro zaměstnavatele dostačující a platí sedm dnů. PCR i antigenní testy mají stejnou platnost. Zaměstnavatel nesmí na pracoviště vpustit zaměstnance, který v posledních sedmi dnech nepodstoupil test s negativním výsledkem.

Nyní se uvažuje o častějším testování, dvakrát i třikrát týdně, četnější testování samozřejmě může pomoci včasnějšímu zachycení nákazy.

Pokud jsem už prodělala covid-19, musím se při příchodu do zaměstnání stejně testovat? 

Pokud disponujete lékařským potvrzením, že jste onemocnění covid-19 již prodělala, a předložíte jej zaměstnavateli, tak nemusíte povinné testování na pracovišti absolvovat. Doba, kdy se nemusíte testovat, je 90 dnů počítaných ode dne provedení prvního pozitivního PCR testu. Nesmíte ale vykazovat příznaky onemocnění. Pokud je máte, musíte testování podstoupit, i když 90 dnů od nákazy ještě neuplynulo.

Můžu dostat výpověď za odmítnutí testu?

Odmítám se nechat v práci testovat, jaké mám možnosti a co mi případně hrozí? A co mi může udělat zaměstnavatel – může mě třeba i vyhodit? 

Zaměstnanci jsou povinni testy postoupit. Pokud test odmítnete, nesmí vás zaměstnavatel vpustit na pracoviště a hrozí vám pokuta od státních orgánů až do výše 50 000 Kč. Zároveň vám za dobu zaviněné nepřítomnosti v práci nebude náležet žádná mzda ani náhrada mzdy ani nemocenská.

Protože se jedná o důsledek úmyslného porušení povinností zaměstnance, může jej zaměstnavatel řešit jako „porušení pracovní kázně“. Zpravidla se bude jednat o nějakou formu „vytýkacího dopisu“, ale může dojít i k rozvázání pracovního poměru. Moje dosavadní zkušenost ale zatím spíš ukazuje, že si zaměstnanci nakonec nechají domluvit a testy podstoupí.

Platí i pro malé firmy nějaká pravidla a povinnosti vůči zaměstnancům?

Každý zaměstnavatel, i ten malý, má povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí. To znamená, že musí posoudit riziko covidu-19 jako všechna ostatní pracovní rizika, jako například uklouznutí, pád. Na základě posouzení rizik musí zaměstnavatel přijmout odpovídající BOZP opatření, a ta musí zaměstnanci dodržovat. Stejně jako může zaměstnavatel nařídit například používání helem nebo pracovní obuvi, může nařídit i další opatření, pokud je shledá jako potřebná kvůli omezení šíření covidu-19 na pracovišti.

Máme zaměstnance na smlouvu o dílo. Musíme je také testovat?

Podle novelizovaného znění opatření ministerstva zdravotnictví se mezi zaměstnance firmy počítají přidělení zaměstnanci agentury práce i osoby, které poskytují ve firmě služby, pokud pracují společně s jejími zaměstnanci. Zároveň se všechny tyto osoby považují za vlastní zaměstnance firmy i pro účely povinnosti zajištění testování a zákazu vpustit je na pracoviště bez negativního testu. Firma má ale volbu, jestli testování zajistí sama, nebo to nechá na dodavateli. Například s agenturou práce by se měla domluvit, kdo testování zajistí. V každém případě ale musí dodržovat zákaz vstupu na pracoviště bez negativního testu.

Vadí mi respirátor, můžu ho v práci sundat?

 • Odpovídá advokátka Klára Valentová z kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Nedokážu pracovat v zaměstnání s respirátorem na obličeji, špatně se mi dýchá. Existují výjimky, kdy ho nosit nemusím? Pomůže mi například potvrzení lékaře, že mi maska způsobuje zdravotní problémy? 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví upravuje povinnost nosit roušky a respirátory. Na pracovišti je povinná alespoň rouška – zdravotnická obličejová maska nebo respirátor. Nosit respirátor a nic jiného je nutné pouze v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, ve veřejné dopravě, na nástupišti na veřejnou dopravu, v motorových vozidlech, pokud nejedou společně osoby z jedné domácnosti.

Pokud zaměstnanec nepracuje ve výše uvedených provozech nebo se nepohybuje na výše uvedených místech, může zaměstnavatele požádat o zajištění roušky, která bývá lépe snášena než respirátor.

Bez roušky nebo respirátoru může zaměstnanec pracovat, jen když vykonává práci na pracovišti bez přítomnosti jiné osoby nebo na pracovišti, kde vykonává práce 3. nebo 4. kategorie z důvodu zátěže teplem. Pokud zaměstnanec nespadá do těchto výjimek a má skutečně při užívání respirátoru nebo roušky zdravotní problémy, může si je sundat na místě, kde nebude přítomna jiná osoba – jde například o sociální zařízení, odpočinkovou zónu, kuchyňku při konzumaci jídla a pití.

Pokud toto nestačí, je každopádně potřebné o daném problému komunikovat s nadřízeným a snažit se nalézt jiné řešení. Je důležité odlišit případy, kdy zaměstnanec je schopen práci vykonávat s rouškou nebo respirátorem, ale s určitým omezením, v tomto případě zaměstnanec musí svou práci vykonávat, nebo zaměstnanec vůbec ze zdravotních důvodů nosit respirátor nebo roušku nemůže. To by měl posoudit lékař. A podle obsahu lékařské zprávy by měl zaměstnavatel nalézt vhodné řešení podle provozních možností.

V případě, že by zaměstnavatel neměl jinou možnost než zaměstnance nechat doma na překážkách, což by mělo být pouze výjimečné řešení, je otázkou, zda se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance, kdy je zaměstnanec doma zadarmo, nebo na straně zaměstnavatele, kdy má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Převažují ale názory, že se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

Jaké ochranné prostředky mi musí zaměstnavatel poskytnout?

Jaké ochranné pomůcky mi musí zaměstnavatel zdarma poskytnout? Na co všechno mám nárok?

Zaměstnavatel má povinnost od 1. března 2021 vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest – rouškou nebo respirátorem, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami, tedy je například na home officu.

Ostatní ochranné pracovní prostředky zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje podle vlastního seznamu OOPP zpracovaného na základě vyhodnocení rizik v rámci plnění povinností v oblasti BOZP a konkrétních podmínek práce.

Zaměstnavatel nám řekl, ať si pořídíme respirátory sami, že nám náklady proplatí. Já si je ale odmítám kupovat. Musí mi je tedy šéf zajistit, nebo to není jeho povinnost?

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance respirátory nebo roušky a není oprávněn požadovat, aby si je koupili sami, byť jim je následně proplatí.

Pracuji u zaměstnavatele na částečný úvazek – musím se také nechat testovat? 

Ano, i zaměstnanci na částečný úvazek se musí testovat alespoň jednou za týden a platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance.

Co když v práci zjistí, že jsem pozitivní?

Co se stane, když mě v práci otestují a zjistí, že jsem pozitivní? Co bude následovat? 

Konkrétní postup je následující:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru
 • opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého praktického lékaře, pokud ho nemá, tak je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce
 • poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni o pozitivním výsledku testu, jsou povinni zaměstnanci vystavit žádanku na konfirmační PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2
 • zaměstnanec, kterému byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření, je povinen se podrobit tomuto vyšetření bez prodlení
 • podle stanoviska MPSV je doba mezi pozitivním výsledkem samotestování a konfirmačním PCR testem jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, který má povinnost nepřipustit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který nemá negativní test. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. To neplatí v případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na práci z domova, umožňuje-li to jeho zdravotní stav, případně na čerpání dovolené za kalendářní rok.

Zdroj: Aktuálně.cz

Další aktuality

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail

AGE MANAGEMENT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE I REPORT ESG

Dne 23. listopadu 2023

Věkovou diverzitu ovlivní stárnutí populace. Do roku 2050 znatelně ubyde mladších pracovníků, naopak stěžejní pracovní silou budou lidé nad 50 let. Tvrdou realitou je však jejich diskriminace. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců. Pomoci […]

Zobrazit detail

Desítka oborů na trhu práce, které nejvíce ovlivní příchod umělé inteligence

Dne 21. listopadu 2023

Administrativa, IT, výroba, ale i zdravotnictví nebo úklidové služby. To jsou obory, do nichž výrazně zasáhne nebo už zasahuje umělá inteligence. Zaměstnancům na některých pozicích zvládne práci významně usnadnit, po jiných může práci zcela převzít. Prakticky všechny firmy, které redakce iDNES.cz oslovila, čekají, že umělá inteligence nahradí administrativní činnosti, práci s daty a další rutinní činnosti. „Marketing a práce s textem, […]

Zobrazit detail