Aktuality

Letos probíhalo Legislativní forum v online formátu

Vzhledem k epidemiologickým opatřením a nouzovému stavu probíhalo oblíbené Legislativní forum, které už více než deset let pořádá People Management Forum, v online režimu. Uskutečnilo se 12. listopadu 2020 a věnovalo se novinkám a trendům v pracovní legislativě. Jeho řečníci se zaměřili na situaci, která panuje na trhu práce, na význam a okruhy oblastí, které kontroluje Inspekce práce, na program Antivirus a chystaný kurzarbeit. […]

Dne 11. Listopad 2020

Vzhledem k epidemiologickým opatřením a nouzovému stavu probíhalo oblíbené Legislativní forum, které už více než deset let pořádá People Management Forum, v online režimu. Uskutečnilo se 12. listopadu 2020 a věnovalo se novinkám a trendům v pracovní legislativě. Jeho řečníci se zaměřili na situaci, která panuje na trhu práce, na význam a okruhy oblastí, které kontroluje Inspekce práce, na program Antivirus a chystaný kurzarbeit.

Vzhledem k masivnímu rozšíření práce na dálku – home office, a tedy na nutnost zvládat řadu věcí v oblasti HR digitálně, se závěrečná část programu Legislativního fora věnovala chystané elektronizaci HR procesů. Například možnostem, jak elektronicky se zaměstnanci sdílet pracovně právní dokumenty anebo jaké nastanou změny v oblasti HR doručování, třeba výpovědi z pracovního poměru. Této části elektronického právního jednání se na Legislativním foru ujal JUDr. Dalibor Kovář z advokátní kanceláře Havel & Partners.

 Vývoj trhu práce

Mgr. Jan Karmazín, MPA, ředitel Odboru zaměstnanosti  Generálního ředitelství Úřadu práce ČR seznámil účastníky s vývojem trhu práce, registrované nezaměstnanosti a předpokládanými trendy zaměstnávání v dalším období.V analýze trhu práce rozebral strukturu nezaměstnaných z hlediska vzdělání, oborů a věku. Stále zůstávají nejzranitelnější skupinou mezi nezaměstnanými lidé ve věku 50 plus, tvoří 34 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zabýval se také analýzou současného programu rekvalifikací a výhledem, jak by mohly rekvalifikace v budoucnu vypadat, pokud by se do nich zapojily soukromé společnosti.

 Program Antivirus a Národní projekt Outplacement

Pokud jde o zaměstnávání zahraničních pracovníků, tak mezi vydanými pracovními povoleními, kterých bylo ke konci října přes 165 tisíc, tvoří nejvíce Ukrajinci, a to téměř 53 tisíc. Věnoval se i fungování agentur práce, kterých nyní na trhu působí přes 2000. Jan Karmazín hovořil také o využívání programu Antivirus ve všech jeho variantách – A, B. Antivirus Plus, a o podmínkách, za jakých se lze programu účastnit. Antivirus dosud pomohl pomohl zachránit přes 815 tisíc pracovních míst v téměř 60 tisících podnicích. Zmínil se také o možnosti vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Úřadu práce Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II – podrobnosti jsou na webu Úřadu práce: https://povez.uradprace.cz . Své vystoupení zakončil informací o Národním projektu Ouplacement, který má pomoci zaměstnavatelům, kteří budou muset sáhnout k propouštění zaměstnanců.

Inspekce práce a její kontroly

Mgr. Aleš Kalvoda z Inspektorátu práce na konkrétních příkladech z praxe představil povinnosti a úkoly při kontrole inspekce práce ve firmách. Nejčastější podněty, které Inspekce práce dostává, se týkají odměňování, pracovního poměru a pracovní doby, přičemž více než polovina podnětů je oprávněná. Seznámil účastníky s kompetencemi orgánů inspekce práce, mezi jejichž hlavní druhy kontrol patří BOZP, pracovní vztahy a zaměstnanost včetně nelegální práce. Nejnověji i kontrola programu Antivirus. V tomto programu podle Aleše Kalvody patří časté chyby počítání průměrného výdělku, zjištění nedostatku v odměňování a zaměňování mzdy a náhrady mzdy. Uvedl nejčastější chyby, které ve firmách inspekce nachází, včetně sankcí, které lze za chyby udělit.

Home office není legislativně zakotven

Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a  dopravy ČR , se zaměřil na vysvětlení přínosu programu Antivirus a dále na podrobnou analýzu chystaného programu kurzarbeit. Srovnal jeho českou verzi s verzí německou, seznámil účastníky fora s tím, jak se ke kurzarbeitu staví tripartita a zástupci politických stran i vládní představitelé. Odpovídal na otázky z pléna, v čem jsou výhody kurzarbeieu a kdy a za jakých podmínek bude přijat.

Dále se Jan Rafaj zabýval legislativními problémy institutu home office, který není v zákoníku práce ukotven, ale bez něhož v současné době není možný provoz většiny firem. Prezentoval přehled výhod, ale i problémů home office, které může tento typ práce na dálku zaměstnavatelům přinést. Například ho nelze nařídit, protože není legislativně podložen, také může zaměstnavatelům způsobit řadu finančních problémů, například pokud jde o požadavky zaměstnanců na hrazení vybavení IT a kyberbezpečnosti nebo financování energií – tepla, elektřiny, vody, kterou zaměstnanec doma v průběhu pracovní doby spotřebovává anebo v případě BOZP, kdy mohou zaměstnavatelé čelit nárokům na finanční odškodnění za úrazy apod.

Zdroj: Alena Kazdová

Další aktuality

Má vaše firma vlastní interní kouče? Neváhejte a využívejte je.

Dne 24. listopadu 2020

Koučink stále bývá považován za nedostupný nadstandard určený jen pro (top) manažery. Zuzana Šafránková, specialistka rozvoje zaměstnanců ve skupině ČSOB, je však přesvědčená, že to je jeden z nejefektivnějších nástrojů individuálního rozvoje vhodný prakticky pro každého. A navíc snadno dostupný, tedy pokud pracujete ve firmě, která má vlastní interní kouče. Zuzana Šafránková ve skupině ČSOB vede tým […]

Zobrazit detail

Manažerské lekce doby koronavirové: jak ji přežít a vyjít z ní lepší a silnější

Dne 23. listopadu 2020

  Dnešní doba učí připravenosti na to, že nikdy nebudeme připraveni na všechno. Nutí nás přehodnotit vše, co děláme a nabízet svým podřízeným jistotu a uklidnění, pevná pravidla a svobodu.   Když se zamýšlím nad tím, co přináší doba covidová, řekl bych, že je to pro nás pro všechny příležitost k revizi toho, co a jak děláme. Dokonce bych řekl, […]

Zobrazit detail

Letos probíhalo Legislativní forum v online formátu

Dne 18. listopadu 2020

Vzhledem k epidemiologickým opatřením a nouzovému stavu probíhalo oblíbené Legislativní forum, které už více než deset let pořádá People Management Forum, v online režimu. Uskutečnilo se 12. listopadu 2020 a věnovalo se novinkám a trendům v pracovní legislativě. Jeho řečníci se zaměřili na situaci, která panuje na trhu práce, na význam a okruhy oblastí, které kontroluje Inspekce práce, na program Antivirus a chystaný kurzarbeit. […]

Zobrazit detail