Aktuality

Na co má vliv průměrná mzda

Tak jako ke konci každého roku vláda stanovila svým nařízením údaje mající vliv na zvýšení průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění. Pro rok 2022 je průměrná mzda vyšší o 3470 korun než letos. Na co dalšího má tento její nárůst dopad? Částka průměrné mzdy je důležitá z hlediska daní, důchodů i sociálního pojištění. Její hodnota podle údajů stanovených […]

Dne 11. Listopad 2021

Tak jako ke konci každého roku vláda stanovila svým nařízením údaje mající vliv na zvýšení průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění. Pro rok 2022 je průměrná mzda vyšší o 3470 korun než letos. Na co dalšího má tento její nárůst dopad?

Částka průměrné mzdy je důležitá z hlediska daní, důchodů i sociálního pojištění. Její hodnota podle údajů stanovených nařízením vlády činí pro příští rok 38 911 Kč. Tato průměrná mzda se nepatrně liší od průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem. Oproti roku 2021 se zvýšila o 9,8 procenta.

„Právě citelné meziroční zvýšení průměrné mzdy je důvodem pro zvýšení minimální zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro rok 2022 o téměř 500 korun nebo vyšší odvody na sociální pojištění pro lidi s velmi vysokými příjmy,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Vyšší zálohy

Všechny osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost musí vždy platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to alespoň v minimální výši. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy a minimální záloha na sociální pojištění potom 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy.

„Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ bude v příštím roce 2627 korun a na sociální pojištění 2841 korun,“ vypočítává Ivanco.

Větší odvody na sociální pojištění

Pro výpočet sociálního pojištění zaměstnanců i OSVČ je stanoven maximální vyměřovací základ, který je právě ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2022 bude tedy činit maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění 1 867 728 korun, tedy o 166 560 korun více než za rok 2021. Zaměstnanci i OSVČ s rozhodnými příjmy nad limit tak zaplatí příští rok značně více na sociálním pojištění než za rok 2021.

„Například OSVČ s hrubým ziskem čtyři miliony korun zaplatí za rok 2022 na sociálním pojištění 545 377 korun, což je o 48 635 korun více než při stejném zisku za rok 2021,“ vysvětluje Ivanco.

Příjmy podléhající vyšší daňové sazbě

V Česku jsou stanoveny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob – 15 procent a 23 procent –, přičemž vyšší daňové sazbě podléhají za celý kalendářní rok zdanitelné příjmy nad 48násobek průměrné mzdy. Za rok 2022 tak bude vyšší daňové sazbě podléhat souhrnný daňový základ nad 1 867 728 korun. Průměrná mzda rovněž ovlivňuje výpočet nemocenských či důchodových dávek.

Výhodnější výpočet důchodu

Z důvodu zvýšení průměrné mzdy se při stejných vstupních údajích vypočte vyšší starobní důchod v roce 2022 než v roce 2021.

„Nelze však paušálně říct, že je výhodnější odejít do důchodu v lednu 2022 než v prosinci 2021, záleží na konkrétní situaci žadatele o důchod. Důchody přiznané do konce roku 2021 se totiž od ledna příštího roku valorizují, takže při porovnání jednotlivých důchodových variant je potřeba mimo jiné zohlednit i právě zákonnou valorizaci,“ upozorňuje Ivanco.

Solidární část všech důchodů se od ledna zvýší o 350 korun a zásluhový díl penze se zvedne o 1,3 procenta. Průměrný starobní důchod tak poroste o 505 korun.
K zákonnému přidání všichni lidé, kteří pobírají nějaký důchod, dostanou ještě bonus 300 korun měsíčně navíc.

zdroj: Novinky.cz

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail