Aktuality

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Dne 9. Září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic nebo jiných profesí, kde musí být zaměstnanec z pochopitelných důvodů přítomen na pracovišti.

Pokuta až 300 tisíc

Předpokládá to novela zákoníku práce, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do připomínkového řízení. „Případné zamítnutí žádosti bude zaměstnavatel muset písemně odůvodnit. Rovněž bude povinen vyhovět písemné žádosti o obnovu původních pracovních podmínek, ledaže tomu brání vážné provozní důvody,“ uvedl k tomu Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

Pokud se prokáže, že zaměstnavatel žádosti nevyhověl i přesto, že mu v tom nic vážného nebránilo, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 000 korun.

„S ohledem na značné rozšíření práce na dálku v posledních letech se upravují i podmínky pro výkon takové práce,“ upozornil Augusta.

Zaměstnavatel například bude muset se zaměstnancem uzavřít dohodu o práci na dálku v písemné formě.

V ní bude třeba specifikovat mimo jiné místo nebo místa výkonu práce na dálku, způsob komunikace firmy se zaměstnancem a způsoby přidělování práce a její kontroly, rozsah konané práce, bližší podmínky rozvržení pracovní doby a to, na jak dlouho se dohoda uzavírá.

Zaměstnavatel bude muset hradit i část nákladů, které s home officem souvisejí. Tyto výdaje ovšem nebudou smět být zahrnuty ve mzdě. „Dojde ke stanovení paušální částky zahrnující obvyklé náklady, například elektřinu,“ konstatoval Augusta. Tato částka je v zákoníku stanovena na 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. To při 160 odpracovaných hodinách měsíčně činí 448 korun.

„Protože v případě práce na dálku může mít zaměstnanec pocit izolace, ukládá se zaměstnavateli, aby přijal opatření, která této izolaci zabrání. Příkladem takového opatření je možnost zaměstnance setkávat se v rámci výkonu práce na pracovišti, případně na jiném stanoveném místě, se svými kolegy,“ píše se dále v důvodové zprávě k návrhu. To ale platí jen za předpokladu, že o to bude mít zaměstnanec zájem.

Pokud něco z toho firma poruší, může jí hrozit pokuta až milion korun.

Dovolená pro „dohodáře“

Novela zákoníku přinese i další změny. „V oblasti uzavírání pracovních smluv to bude povinnost zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance do sedmi dnů po uzavření pracovní smlouvy o tzv. vypočtených skutečnostech, jako je například délka dovolené, trvání a podmínkách zkušební doby, podmínkách rozvázání pracovního poměru, stanovené pracovní době apod.,“ konstatoval Augusta s tím, že to platí samozřejmě za předpokladu, že tyto informace už přímo neobsahuje pracovní smlouva.

Změny se budou týkat i lidí pracujících na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Zaměstnavatel jim nově bude muset garantovat minimální doby odpočinků a vypracovat písemný rozvrh pracovní doby.

„Navrhuje se i přiznání veškerých překážek v práci a poskytování příplatku nebo náhradního volna za práci ve svátek, příplatku za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích,“ dodal Augusta.

Také se nově má zavést pro „dohodáře“ právo na dovolenou, které bude automaticky vznikat ze zákona při splnění stanovených podmínek.

Návrh ještě musí projít připomínkami a musí jej schválit vláda a zákonodárci. Začít platit by pak měl po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což by mohlo být příští rok.

 

Autor: Pavel Cechl
Zdroj: novinky.cz

 

 

Další aktuality

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby.

Dne 29. května 2023

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby. Bezmála 250 účastníků si v zajímavých prostorách Národní technické knihovny  vyslechlo inspirativní přednášky 16 vystupujících a měli možnost zúčastnit se i dvou workshopů. Letos naše účastníky pozdravil přes videozáznam i ministr MPSV Marian Jurečka  a v úvodu jim pak základní úpravu v novele zákoníku […]

Zobrazit detail

I roztomilé emoji může mít právní následky

Dne 24. května 2023

Možná se ptáte, zda mohou mít emotikony v právním kontextu nějaký význam. Emotikony jsou součástí naší komunikace a vyjadřují naši náladu a pocity. S nárůstem jejich používání se také zvyšuje počet případů, kdy se tyto malé výrazové obrázky stávají předmětem rozhodování soudů. V níže uvedeném případu emotikony sehrály klíčovou roli. V Německu se soudy zabývaly případem zaměstnance, který na sociální síti […]

Zobrazit detail

Equal Pay Day již po čtrnácté

Dne 24. května 2023

Bylo nás slyšet a vidět? Největší akce na podporu rovného odměňování a ekonomické bezpečnosti žen v České republice, pořádaná veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR, je pro letošní rok za námi. Pojďme si připomenout co se za ty tři dny událo. 29 vystupujících představilo 679 účastnicím a účastníků páteční konference témata, která rezonují napříč společností, ale ne […]

Zobrazit detail