Aktuality

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Dne 9. Září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic nebo jiných profesí, kde musí být zaměstnanec z pochopitelných důvodů přítomen na pracovišti.

Pokuta až 300 tisíc

Předpokládá to novela zákoníku práce, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do připomínkového řízení. „Případné zamítnutí žádosti bude zaměstnavatel muset písemně odůvodnit. Rovněž bude povinen vyhovět písemné žádosti o obnovu původních pracovních podmínek, ledaže tomu brání vážné provozní důvody,“ uvedl k tomu Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

Pokud se prokáže, že zaměstnavatel žádosti nevyhověl i přesto, že mu v tom nic vážného nebránilo, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 000 korun.

„S ohledem na značné rozšíření práce na dálku v posledních letech se upravují i podmínky pro výkon takové práce,“ upozornil Augusta.

Zaměstnavatel například bude muset se zaměstnancem uzavřít dohodu o práci na dálku v písemné formě.

V ní bude třeba specifikovat mimo jiné místo nebo místa výkonu práce na dálku, způsob komunikace firmy se zaměstnancem a způsoby přidělování práce a její kontroly, rozsah konané práce, bližší podmínky rozvržení pracovní doby a to, na jak dlouho se dohoda uzavírá.

Zaměstnavatel bude muset hradit i část nákladů, které s home officem souvisejí. Tyto výdaje ovšem nebudou smět být zahrnuty ve mzdě. „Dojde ke stanovení paušální částky zahrnující obvyklé náklady, například elektřinu,“ konstatoval Augusta. Tato částka je v zákoníku stanovena na 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. To při 160 odpracovaných hodinách měsíčně činí 448 korun.

„Protože v případě práce na dálku může mít zaměstnanec pocit izolace, ukládá se zaměstnavateli, aby přijal opatření, která této izolaci zabrání. Příkladem takového opatření je možnost zaměstnance setkávat se v rámci výkonu práce na pracovišti, případně na jiném stanoveném místě, se svými kolegy,“ píše se dále v důvodové zprávě k návrhu. To ale platí jen za předpokladu, že o to bude mít zaměstnanec zájem.

Pokud něco z toho firma poruší, může jí hrozit pokuta až milion korun.

Dovolená pro „dohodáře“

Novela zákoníku přinese i další změny. „V oblasti uzavírání pracovních smluv to bude povinnost zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance do sedmi dnů po uzavření pracovní smlouvy o tzv. vypočtených skutečnostech, jako je například délka dovolené, trvání a podmínkách zkušební doby, podmínkách rozvázání pracovního poměru, stanovené pracovní době apod.,“ konstatoval Augusta s tím, že to platí samozřejmě za předpokladu, že tyto informace už přímo neobsahuje pracovní smlouva.

Změny se budou týkat i lidí pracujících na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Zaměstnavatel jim nově bude muset garantovat minimální doby odpočinků a vypracovat písemný rozvrh pracovní doby.

„Navrhuje se i přiznání veškerých překážek v práci a poskytování příplatku nebo náhradního volna za práci ve svátek, příplatku za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích,“ dodal Augusta.

Také se nově má zavést pro „dohodáře“ právo na dovolenou, které bude automaticky vznikat ze zákona při splnění stanovených podmínek.

Návrh ještě musí projít připomínkami a musí jej schválit vláda a zákonodárci. Začít platit by pak měl po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což by mohlo být příští rok.

 

Autor: Pavel Cechl
Zdroj: novinky.cz

 

 

Další aktuality

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, PŘEHLEDNĚ

Dne 14. září 2023

Novelu zákoníku práce, která přinese do českého pracovního práva mnoho zásadních změn, 12. 9. 2023 schválila Poslanecká sněmovna. O nejdůležitějších novinkách jsme vás informovali již v únoru, nicméně během legislativního procesu doznala novela několika dalších úprav. Novela, až na výjimky, nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (je tedy pravděpodobné, že účinnost nastane […]

Zobrazit detail

Máte Whistleblowing? A mohli bychom ho vidět?

Dne 11. září 2023

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti již 01.08.2023. Již k tomuto datu museli někteří zaměstnavatelé splnit celou řadu povinností, kterou jim zákon ukládá, a to včetně zaměstnavatelů, kteří vykonávají některé vymezené činnosti podle zákona proti praní špinavých peněz. Uvedené platí taktéž pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň 50, ne však více než 250 zaměstnanců (počítají se i zaměstnanci přidělení agenturou […]

Zobrazit detail

Firmy v čele s Vodafonem vyzvaly premiéra Fialu k přijetí manželství pro všechny páry. Ekonomika by získala miliardy korun

Dne 7. září 2023

6. září 2023 Téměř 70 firem působících v Česku vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství. Kromě morálních a lidskoprávních důvodů uvádí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země. Přijetí manželství pro všechny páry a odstranění diskriminace LGBT+ lidí (leseb, gayů, bi a trans lidí) má totiž podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business potenciál ušetřit […]

Zobrazit detail