Aktuality

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Dne 9. Září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic nebo jiných profesí, kde musí být zaměstnanec z pochopitelných důvodů přítomen na pracovišti.

Pokuta až 300 tisíc

Předpokládá to novela zákoníku práce, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do připomínkového řízení. „Případné zamítnutí žádosti bude zaměstnavatel muset písemně odůvodnit. Rovněž bude povinen vyhovět písemné žádosti o obnovu původních pracovních podmínek, ledaže tomu brání vážné provozní důvody,“ uvedl k tomu Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

Pokud se prokáže, že zaměstnavatel žádosti nevyhověl i přesto, že mu v tom nic vážného nebránilo, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 000 korun.

„S ohledem na značné rozšíření práce na dálku v posledních letech se upravují i podmínky pro výkon takové práce,“ upozornil Augusta.

Zaměstnavatel například bude muset se zaměstnancem uzavřít dohodu o práci na dálku v písemné formě.

V ní bude třeba specifikovat mimo jiné místo nebo místa výkonu práce na dálku, způsob komunikace firmy se zaměstnancem a způsoby přidělování práce a její kontroly, rozsah konané práce, bližší podmínky rozvržení pracovní doby a to, na jak dlouho se dohoda uzavírá.

Zaměstnavatel bude muset hradit i část nákladů, které s home officem souvisejí. Tyto výdaje ovšem nebudou smět být zahrnuty ve mzdě. „Dojde ke stanovení paušální částky zahrnující obvyklé náklady, například elektřinu,“ konstatoval Augusta. Tato částka je v zákoníku stanovena na 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. To při 160 odpracovaných hodinách měsíčně činí 448 korun.

„Protože v případě práce na dálku může mít zaměstnanec pocit izolace, ukládá se zaměstnavateli, aby přijal opatření, která této izolaci zabrání. Příkladem takového opatření je možnost zaměstnance setkávat se v rámci výkonu práce na pracovišti, případně na jiném stanoveném místě, se svými kolegy,“ píše se dále v důvodové zprávě k návrhu. To ale platí jen za předpokladu, že o to bude mít zaměstnanec zájem.

Pokud něco z toho firma poruší, může jí hrozit pokuta až milion korun.

Dovolená pro „dohodáře“

Novela zákoníku přinese i další změny. „V oblasti uzavírání pracovních smluv to bude povinnost zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance do sedmi dnů po uzavření pracovní smlouvy o tzv. vypočtených skutečnostech, jako je například délka dovolené, trvání a podmínkách zkušební doby, podmínkách rozvázání pracovního poměru, stanovené pracovní době apod.,“ konstatoval Augusta s tím, že to platí samozřejmě za předpokladu, že tyto informace už přímo neobsahuje pracovní smlouva.

Změny se budou týkat i lidí pracujících na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Zaměstnavatel jim nově bude muset garantovat minimální doby odpočinků a vypracovat písemný rozvrh pracovní doby.

„Navrhuje se i přiznání veškerých překážek v práci a poskytování příplatku nebo náhradního volna za práci ve svátek, příplatku za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích,“ dodal Augusta.

Také se nově má zavést pro „dohodáře“ právo na dovolenou, které bude automaticky vznikat ze zákona při splnění stanovených podmínek.

Návrh ještě musí projít připomínkami a musí jej schválit vláda a zákonodárci. Začít platit by pak měl po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což by mohlo být příští rok.

 

Autor: Pavel Cechl
Zdroj: novinky.cz

 

 

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail