Aktuality

OUTPLACEMENT aneb Jak přejít z práce do práce.

Text: Alena Kazdová  Dana Brablíková pracovala od roku 1984 jako dělnice v plynárenském provozu. V souvislosti s restrukturalizací zaměstnavatele o práci přišla. Nyní je novou posilou kolektivu školní jídelny. Najít nové zaměstnání se jí podařilo díky projektu OUTPLACEMENT, který celorepublikově realizuje Úřad práce ČR. „Zařazení do projektu OUTPLACEMENT vnímám jako šanci získat v co nejkratší době novou práci, a tím pádem […]

Dne 4. Duben 2021

Text: Alena Kazdová 

Dana Brablíková pracovala od roku 1984 jako dělnice v plynárenském provozu. V souvislosti s restrukturalizací zaměstnavatele o práci přišla. Nyní je novou posilou kolektivu školní jídelny. Najít nové zaměstnání se jí podařilo díky projektu OUTPLACEMENT, který celorepublikově realizuje Úřad práce ČR.

„Zařazení do projektu OUTPLACEMENT vnímám jako šanci získat v co nejkratší době novou práci, a tím pádem na maximum zkrátit případný pobyt v evidenci Úřadu práce ČR,“ vyzdvihuje rodačka ze Sokolova. „Díky dlouhodobé a úzké spolupráci s Úřadem práce ČR jsem se dozvěděl i o tomto projektu. Jeho zástupci nám nabídli vhodnou kandidátku na volné pracovní místo ve školní kuchyni a také příspěvek na mzdu. Na základě dobře nastavených a dlouhodobých vztahů se nám tak daří obsazovat volné pracovní pozice ve škole,“ uzavírá ředitel ZŠ v Sokolově Vladimír Vlček.

Co outplacement nabízí

Projekt OUTPLACEMENT pomáhá zvýšit adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce, kteří kvůli pandemii COVID-19 nebo transformačním změnám přicházejí o zaměstnání.

Zaměstnavatelům i zaměstnancům nabízí tato bezplatná služba zajišťovaná Úřadem práce ČR individuální a komplexní pomoc. ÚP ČR má k dispozici prostředky v řádech miliard korun, které mohou pomoci více než 25 tisícům lidí. Projekt poběží do 31. 5. 2023.

V případě hromadného propouštění nabízí ÚP ČR zřízení mobilních poradenských středisek přímo na pracovištích zaměstnavatele. „Praxe mobilních poradenských středisek se osvědčila např. v OKD, kde fungovala přímo na Dolech ČSM, Darkov a ČSA.  Naši specialisté z poradenství a dalšího vzdělávání a specialisté z monitoringu trhu práce tak napřímo komunikují s propouštěnými zaměstnanci. Poradí jim, jak dále postupovat, pokud jde o případnou evidenci na Úřadu práce. Vytipují pro ně vhodná pracovní místa v regionu nebo třeba nasměrují na vhodnou rekvalifikaci. Pomáhají jim tak přejít rovnou z práce do práce. Tedy zajistit, aby v ideálním případě nastoupili rovnou k novému zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR,“ vysvětluje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

K 27. dubnu 2021 využilo programu OUTPLACEMENT 1125 zaměstnanců, kteří o zaměstnání přicházejí. Program jim dal šanci získat v co nejkratším čase novou práci. Výhodou programu je, že služby OUTPLACEMENTu  může využít zaměstnanec, který je ohrožený ztrátou zaměstnání nebo už obdržel výpověď, už v době končícího pracovního poměru. Tedy v době, kdy ještě pracuje, ale zároveň vstupem do projektu aktivně řeší své budoucí uplatnění.

„Více než čtyři stovky z účastníků programu už nastoupily do dalšího zaměstnání a 171 lidí dokonce přešlo k novému zaměstnavateli rovnou od toho předchozího. Nejvíce zařazených klientů je v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji,“ říká mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková. „Jen v březnu nově využilo možnost spolupráce 229 osob. Úřad práce ČR dosud díky programu podpořil vytvoření 253 nových pracovních míst. Na nich pracují jak ti účastníci, kteří přešli rovnou od stávajícího zaměstnavatele k novému, tak ti, kteří se na ÚP ČR zaevidovali jako uchazeči o zaměstnání a následně jim ÚP ČR pomohl získat práci,“ říká  Kateřina Beránková a dodává: „Základní podmínkou pro zařazení do projektu je fakt, že je dotyčný klient v evidenci ÚP ČR jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ. Tedy přihlásí se do evidence ještě před skončením pracovního poměru.“.

Široký vějíř poradenství pro uvolňované lidi

„OUTPLACEMENT pomáhá lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, jakou je ztráta zaměstnání. Umožňuje zaměstnavatelům, aby si své pracovníky proškolili dle svých potřeb, a tím pádem si je ponechali. Propouštěným zaměstnancům pomůže přejít z práce do práce, tzn., aby v ideálním případě nastoupili rovnou k dalšímu zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence Úřadu práce ČR,“ říká generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Součástí programu je individuální poradenství. Konzultanti pomáhají zaměstnancům s profesní diagnostikou, pomáhají s tvorbou životopisu a s orientací na trhu práce a v nabídkách inzerovaných v různých médiích a portálech, radí, jak vystupovat při přijímacích pohovorech či komunikovat s potenciálními zaměstnavateli.

Kromě individuální péče mohou klienti absolvovat další aktivity jako kariérové poradenství, poradenství a školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo proškolení v oblasti měkkých dovedností. „Dosud klienti absolvovali v součtu 2 572 individuálních schůzek se zaměstnanci ÚP ČR. V odůvodněných případech může Úřad práce ČR přispět i na cestovní výdaje spojené např. s dojížděním na kurzy nebo třeba hlídáním dětí. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat kurzy na zvýšení nebo změnu kvalifikace,“ vypočítává Kateřina Beránková.

Rekvalifikace – aktivní nástroj zaměstnanosti

Součástí OUTPLACEMENTu jsou rekvalifikační programy. Rekvalifikace dosud úspěšně absolvovaly více než dvě desítky lidí (údaj k 9.4. 2021). Největší zájem je o kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů skupiny C, E a profesní průkazy, dále o kurzy pro svářeče, pracovníky v elektrotechnice, obsluhu elektrovozíku, pracovníky v sociálních službách nebo třeba kurzy účetnictví.

„Pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a potřebuje zaměstnance proškolit, přispěje mu úřad až 85 % z celkové částky určené na výdaje související se změnou nebo zvýšením kvalifikace nových či stávajících zaměstnanců. Zároveň plně uhradí mzdové náklady na zaměstnance po celou dobu jejich účasti na vzdělávání,“ říká Zdeněk Osmanczyk, vedoucí oddělení projektů služeb zaměstnanosti z Generálního ředitelství ÚP ČR.

Při volbě rekvalifikace je samozřejmě důležité, aby zvolený obor měl šanci na trhu práce uspět. Proto se ÚP ČR v tomto ohledu snaží vycházet vstříc potřebám a požadavkům zaměstnavatelů. „V praxi to znamená, že ÚP ČR může poskytnout příspěvek na jakýkoli kurz, jehož poskytovatel má na něj udělenou akreditaci MŠMT. Při posuzovaní žádosti o proplacení rekvalifikace bere ÚP ČR vždy v potaz fakt, jestli daný kurz prokazatelně zvýší šance uchazeč nebo zájemce o zaměstnání na získání nové práce či udržení si té stávající,“ vysvětluje Kateřina Beránková. Více o rekvalifikacích na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rekvalifik-14

Během tří let může Úřad práce ČR na rekvalifikace zájemci nebo uchazeči o zaměstnání poskytnout až 50 tis. Kč. S ohledem na aktuální situaci ÚP ČR také podporuje, tam, kde to je jen trochu možné, kurzy v online podobě.

Propouštěné nabírají jiní zaměstnavatelé

Projekt může být užitečný i pro zaměstnavatele, kteří na trhu práce marně hledají nové zaměstnance. Dostávají možnost, jak si nováčky najít mezi propouštěnými. Propouštění zaměstnanci, kteří jsou zařazení do programu OUTPLACEMENT, jsou totiž propojováni se zaměstnavateli, kteří hledají nové pracovníky. I v tomto případě získávají zaměstnavatelé, kteří nabídnou propouštěným práci, finanční podporu od ÚP ČR.

„Firmám, které přijmou propouštěné zaměstnance evidované v projektu OUTPLACEMENT, poskytne Úřad práce ČR příspěvek na mzdu nových zaměstnanců, a to maximálně 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců,“ uzavírá projektová manažerka OUTPLACEMENTu Anna Frymlová.

Odkaz na video zde:

Více informací na  https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement

 

 

 

Další aktuality

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail

AGE MANAGEMENT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE I REPORT ESG

Dne 23. listopadu 2023

Věkovou diverzitu ovlivní stárnutí populace. Do roku 2050 znatelně ubyde mladších pracovníků, naopak stěžejní pracovní silou budou lidé nad 50 let. Tvrdou realitou je však jejich diskriminace. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců. Pomoci […]

Zobrazit detail

Desítka oborů na trhu práce, které nejvíce ovlivní příchod umělé inteligence

Dne 21. listopadu 2023

Administrativa, IT, výroba, ale i zdravotnictví nebo úklidové služby. To jsou obory, do nichž výrazně zasáhne nebo už zasahuje umělá inteligence. Zaměstnancům na některých pozicích zvládne práci významně usnadnit, po jiných může práci zcela převzít. Prakticky všechny firmy, které redakce iDNES.cz oslovila, čekají, že umělá inteligence nahradí administrativní činnosti, práci s daty a další rutinní činnosti. „Marketing a práce s textem, […]

Zobrazit detail