Aktuality

Mladí lidé a práce

 Mladí lidé a práce Mladé lidi v souvislosti s pandemií zasáhla neúměrně ztráta zaměstnání. Lidé narození v letech 1990 až 2005 tak již zažili světovou finanční krizi, která vyústila v masovou nezaměstnanost, a nyní take celosvětovou pandemii, která měla v mnoha ohledech podobný dopad na živobytí. Mnoho z těchto mladých lidí bylo neúměrně ovlivněno ztrátou zaměstnání v souvislosti s COVID-19 – celosvětová zaměstnanost mladých lidí […]

Dne 3. Březen 2022

 Mladí lidé a práce

Mladé lidi v souvislosti s pandemií zasáhla neúměrně ztráta zaměstnání.

Lidé narození v letech 1990 až 2005 tak již zažili světovou finanční krizi, která vyústila v masovou nezaměstnanost, a nyní take celosvětovou pandemii, která měla v mnoha ohledech podobný dopad na živobytí. Mnoho z těchto mladých lidí bylo neúměrně ovlivněno ztrátou zaměstnání v souvislosti s COVID-19 – celosvětová zaměstnanost mladých lidí klesla v roce 2020 o téměř 9 % ve srovnání s předchozím rokem, zatímco zaměstnanost dospělých klesla pouze o 3,7 %. Podle Mezinárodní organizace práce bude tak mnoho mladých lidí ovlivňováno i po desetiletí, pokud neučiníme více, abychom jim pomohli.

Mladí lidé také čelí neúměrnému dopadu z hlediska nevyhnutelného vzestupu automatizace a umělé inteligence. Výsledky průzkumu, provedeného ve vice než 180 zemích mezi mladými lidmi, zaměřeného na zjištění, jaký má být svět práce, který pro sebe mladí lidé chtějí, byly shrnuty do zprávy The Davos Lab Youth Recovery Plan.

Na otázku, jak moc si věří, že jejich současné dovednosti jsou dostatečné k tomu, aby jim zaručily důstojnou práci na příštích pět až 10 let, 37 % odpovědělo, že jsou si „většinou“ jistí, a pouze 16 % uvedlo, že si jsou „plně“ jistí. Dále 23 % respondentů uvedlo, že plat je nejdůležitějším aspektem, na který při hledání zaměstnání hledí, ale těsně za ním (15 %) byla schopnost mít společenský dopad. Jejich obavy nejsou pouze materiální; pokud by museli platit za neočekávané účty za lékařskou péči ve výši jednoho měsíce jejich příjmu, více než 16 % uvedlo, že by se zadlužili a buď by je nebyli schopni splácet, nebo by museli přijmout jinou práci.

Zpráva Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst zveřejněná v roce 2020 odhaduje, že do roku 2025 může zaniknout 85 milionů pracovních míst kvůli posunu v dělbě práce mezi lidmi a stroji; zpráva o Plánu obnovy mládeže doporučuje, aby na to vlády reagovaly pomocí daňových pobídek, aby povzbudily více zaměstnavatelů v soukromém sektoru k rekvalifikaci (a zvyšování kvalifikace) pracovníků. Konsolidace pracovní síly po COVID-19 může podle zprávy také přimět větší počet zaměstnavatelů, aby se více snažili přilákat mladé talenty. Mezitím lze aktualizovat akademické osnovy, aby lépe odrážely potřeby zaměstnavatelů a zajistily, že mladí lidé budou náležitě připraveni.

Více článků naleznou členové PMF ve Studovně

Young People and Work

Pandemic-related job losses have disproportionately impacted young people

People born between 1990 and 2005 have already experienced a global financial crisis that resulted in mass unemployment, and a global pandemic that in many ways had a similar impact on livelihoods. Many of these young people have actually been disproportionately impacted by COVID-19-related job losses – global youth employment fell by nearly 9% in 2020 compared with the previous year, while adult employment fell by just 3.7%. According to the International Labour Organization, many young people will continue to be impacted for decades unless more is done to help them. Young people also face a disproportionate impact in terms of the inevitable rise of automation and artificial intelligence. To hear directly from young people about the world of work they want for themselves, the results of a survey conducted in more than 180 countries were compiled in The Davos Lab Youth Recovery Plan report. Asked how confident they are that their current skills are sufficient to guarantee them a dignified job for the next five to 10 years, 37% said they are “mostly” confident, and just 16% said they are “fully” confident.

23% of respondents said pay is the most important aspect they look at when searching for a job, but following close behind (at 15%) was the ability to have a societal impact. Their concerns are not simply material; if they had to pay for unexpected medical bills amounting to a month of their income, more than 16% said they’d go into debt and either wouldn’t be able to pay them off or would have to take on another job. The World Economic Forum’s Future of Jobs Report published in 2020 estimates that 85 million jobs may be lost by the year 2025 due to a shift in the division of labour between humans and machines; the Youth Recovery Plan report recommends that governments respond to this by using tax incentives to encourage more private sector employers to reskill (and upskill) workers. A consolidation of worker power post-COVID-19 may also prompt a greater number of employers to try harder to attract young talent, according to the report. Meanwhile academic curricula can be updated to better reflect employers’ needs and ensure that young people are properly prepared.

 

 

 

Zdroj: Tento článek si můžete přečíst díky členství PMF v Evropské asociaci personálního managementu.

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail