Aktuality

Přehledně: 7 podmínek, díky kterým můžete začít testovat ve své firmě.

Firmy mohou získat státní příspěvek za testování svých zaměstnanců na covid. Jak můžou získat 350 korun za jeden antigenní test? Musí být splněno sedm podmínek. Česko stále provádí málo covidových testů. Některé firmy se proto rozhodly vzít testování do vlastních rukou. Ministerstvo zdravotnictví už určilo podmínky, po jejichž splnění získají společnosti 350 korun za jeden antigenní test. […]

Dne 2. Únor 2021

Firmy mohou získat státní příspěvek za testování svých zaměstnanců na covid. Jak můžou získat 350 korun za jeden antigenní test? Musí být splněno sedm podmínek.

Česko stále provádí málo covidových testů. Některé firmy se proto rozhodly vzít testování do vlastních rukou. Ministerstvo zdravotnictví už určilo podmínky, po jejichž splnění získají společnosti 350 korun za jeden antigenní test.

Dobrovolné antigenní testování běží v Česku od 18. prosince minulého roku. Test se hradí ze zdravotního pojištění. Testovaný za něj, na rozdíl od PCR testů, nemusí nic platit.

V současné době je navíc podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví možné nechat se bezplatně otestovat každé tři dny. Aby test proplatily zdravotní pojišťovny, je třeba splnit sedm podmínek.

Ty stanovilo Ministerstvo zdravotnictví po jednání se Svazem průmyslu a dopravy, který usiluje o rozšíření testování do co nejvíce firem. Testování nemůže provádět firma sama, musí si najít tzv. poskytovatele zdravotních služeb. Může to být praktický nebo podnikový lékař, nebo také soukromé zdravotnické zařízení.

„To je zatím nejslabší místo celého testování, které brání masivnějšímu rozšíření. Kapacity na trhu jsou omezené. Jediným řešením je, že se schválí certifikované samotestovací sady, pak můžeme dosáhnout masivního plošného testování. Nic takového na trhu zatím není,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Pokud firma najde poskytovatele, musí být splněné tyto podmínky:

1. Zařazení do sítě POC antigenních testovacích center

Poskytovatel zdravotních služeb musí být součástí sítě POC antigenních testovacích center.

2. Provádění PCR testů v případě pozitivního nálezu

Pokud se někdo rozhodne začít s testováním a zjistí při antigenním testování pozitivní případ, musí také zajistit potvrzení pomocí PCR testu. Pokud tuto službu nabízí stejné odběrové místo, provede se tento test tam. Pokud ne, musí poskytovatel vypsat elektronickou žádanku pro test na jiném odběrovém místě.

3. Hlášení výsledků

Firmou najatý poskytovatel zdravotních služeb musí hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu. Pokud je nutný také PCR test, musí nahlásit i jeho výsledek. Data pošle do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Přístup do ISIN mají všichni poskytovatelé zřízený automaticky. Noví poskytovatelé dostanou na kontaktní e-mailovou adresu od ÚZIS zprávu s odkazem pro zadávání žádanek a výsledků POC testů.

4. Hlášení o pozitivních případech a nařízení izolace

Firmy, které se rozhodnou testovat a zachytí antigenním testem případ s klinickými příznaky, musí nález neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tj. hygienické stanici). To samé platí u bezpříznakových případů, kde nákazu potvrdil také PCR test.

Pokud má poskytovatel zdravotních služeb pravomoc nařizovat izolaci, má povinnost izolaci nařídit lidem s pozitivním výsledkem testu. „Pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění je zároveň nezbytné plnit další podmínky obecně závazných předpisů a vyhovět požadavkům na řádné vykazování provedených POC antigenních testů,“ uvádí ministerstvo v dopise pro Svaz průmyslu.

5. Povolení testování od krajského úřadu

Firmy, které se chtějí zapojit do antigenního testování, k tomu musí získat povolení krajského úřadu. Samotní poskytovatelé sice mají povolení testy provádět, ale častokrát jen v místě svého sídla. Pokud chtějí testovat i jinde, musí si to zařídit na krajském úřadě.

Konkrétně se jedná o „povolení podle § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání.“

6. Odbornost testů

Antigenní testy pro zjištění koronaviru v těle musí mít CE IVD certifikaci a současně danou citlivost nejméně 90 procent a specificitu nejméně 97 procent. Pořízení těchto testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé sami. Údaje o jejich nákupu a používání si také musí ukládat, a to kvůli případné kontrole ze strany zdravotní pojišťovny.

7. Kontaktování zdravotní pojišťovny

Noví poskytovatelé, kteří ještě nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, musí před zahájením testování podat u pojišťovny žádost o možnost provádět a vykazovat antigenní testování a o přidělení identifikačního čísla zařízení.

Pokud firmy a poskytovatelé všechny výše uvedené podmínky splní, mají poté nárok na 350 korun za antigenní test. Tato částka by měla pokrýt veškeré náklady s odebráním a vyhodnocením testu.

Právě zvýšení počtu antigenních testů může podle epidemiologů pomoci se zvládnutím epidemie nemoci covid-19. Zavádění testů do soukromých firem podporuje také samo Ministerstvo zdravotnictví.

„Případná organizace tohoto testování u zaměstnanců společností sídlících v Česku počet provedených testů bezpochyby zvýší a pevně věřím, že tím přispěje ke zvýšení včasného záchytu covid pozitivních osob,“ uvádí na konci dopisu, který obsahuje výše zmíněné podmínky, Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění.

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail