Aktuality

Přehledně: 7 podmínek, díky kterým můžete začít testovat ve své firmě.

Firmy mohou získat státní příspěvek za testování svých zaměstnanců na covid. Jak můžou získat 350 korun za jeden antigenní test? Musí být splněno sedm podmínek. Česko stále provádí málo covidových testů. Některé firmy se proto rozhodly vzít testování do vlastních rukou. Ministerstvo zdravotnictví už určilo podmínky, po jejichž splnění získají společnosti 350 korun za jeden antigenní test. […]

Dne 2. Únor 2021

Firmy mohou získat státní příspěvek za testování svých zaměstnanců na covid. Jak můžou získat 350 korun za jeden antigenní test? Musí být splněno sedm podmínek.

Česko stále provádí málo covidových testů. Některé firmy se proto rozhodly vzít testování do vlastních rukou. Ministerstvo zdravotnictví už určilo podmínky, po jejichž splnění získají společnosti 350 korun za jeden antigenní test.

Dobrovolné antigenní testování běží v Česku od 18. prosince minulého roku. Test se hradí ze zdravotního pojištění. Testovaný za něj, na rozdíl od PCR testů, nemusí nic platit.

V současné době je navíc podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví možné nechat se bezplatně otestovat každé tři dny. Aby test proplatily zdravotní pojišťovny, je třeba splnit sedm podmínek.

Ty stanovilo Ministerstvo zdravotnictví po jednání se Svazem průmyslu a dopravy, který usiluje o rozšíření testování do co nejvíce firem. Testování nemůže provádět firma sama, musí si najít tzv. poskytovatele zdravotních služeb. Může to být praktický nebo podnikový lékař, nebo také soukromé zdravotnické zařízení.

„To je zatím nejslabší místo celého testování, které brání masivnějšímu rozšíření. Kapacity na trhu jsou omezené. Jediným řešením je, že se schválí certifikované samotestovací sady, pak můžeme dosáhnout masivního plošného testování. Nic takového na trhu zatím není,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Pokud firma najde poskytovatele, musí být splněné tyto podmínky:

1. Zařazení do sítě POC antigenních testovacích center

Poskytovatel zdravotních služeb musí být součástí sítě POC antigenních testovacích center.

2. Provádění PCR testů v případě pozitivního nálezu

Pokud se někdo rozhodne začít s testováním a zjistí při antigenním testování pozitivní případ, musí také zajistit potvrzení pomocí PCR testu. Pokud tuto službu nabízí stejné odběrové místo, provede se tento test tam. Pokud ne, musí poskytovatel vypsat elektronickou žádanku pro test na jiném odběrovém místě.

3. Hlášení výsledků

Firmou najatý poskytovatel zdravotních služeb musí hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu. Pokud je nutný také PCR test, musí nahlásit i jeho výsledek. Data pošle do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Přístup do ISIN mají všichni poskytovatelé zřízený automaticky. Noví poskytovatelé dostanou na kontaktní e-mailovou adresu od ÚZIS zprávu s odkazem pro zadávání žádanek a výsledků POC testů.

4. Hlášení o pozitivních případech a nařízení izolace

Firmy, které se rozhodnou testovat a zachytí antigenním testem případ s klinickými příznaky, musí nález neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tj. hygienické stanici). To samé platí u bezpříznakových případů, kde nákazu potvrdil také PCR test.

Pokud má poskytovatel zdravotních služeb pravomoc nařizovat izolaci, má povinnost izolaci nařídit lidem s pozitivním výsledkem testu. „Pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění je zároveň nezbytné plnit další podmínky obecně závazných předpisů a vyhovět požadavkům na řádné vykazování provedených POC antigenních testů,“ uvádí ministerstvo v dopise pro Svaz průmyslu.

5. Povolení testování od krajského úřadu

Firmy, které se chtějí zapojit do antigenního testování, k tomu musí získat povolení krajského úřadu. Samotní poskytovatelé sice mají povolení testy provádět, ale častokrát jen v místě svého sídla. Pokud chtějí testovat i jinde, musí si to zařídit na krajském úřadě.

Konkrétně se jedná o „povolení podle § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání.“

6. Odbornost testů

Antigenní testy pro zjištění koronaviru v těle musí mít CE IVD certifikaci a současně danou citlivost nejméně 90 procent a specificitu nejméně 97 procent. Pořízení těchto testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé sami. Údaje o jejich nákupu a používání si také musí ukládat, a to kvůli případné kontrole ze strany zdravotní pojišťovny.

7. Kontaktování zdravotní pojišťovny

Noví poskytovatelé, kteří ještě nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, musí před zahájením testování podat u pojišťovny žádost o možnost provádět a vykazovat antigenní testování a o přidělení identifikačního čísla zařízení.

Pokud firmy a poskytovatelé všechny výše uvedené podmínky splní, mají poté nárok na 350 korun za antigenní test. Tato částka by měla pokrýt veškeré náklady s odebráním a vyhodnocením testu.

Právě zvýšení počtu antigenních testů může podle epidemiologů pomoci se zvládnutím epidemie nemoci covid-19. Zavádění testů do soukromých firem podporuje také samo Ministerstvo zdravotnictví.

„Případná organizace tohoto testování u zaměstnanců společností sídlících v Česku počet provedených testů bezpochyby zvýší a pevně věřím, že tím přispěje ke zvýšení včasného záchytu covid pozitivních osob,“ uvádí na konci dopisu, který obsahuje výše zmíněné podmínky, Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění.

Další aktuality

Výsledky studie Creating People Advantage Study pro rok 2021

Dne 21. července 2021

Z výsledků studie Creating People Advantage Study pro rok 2021, který provádí každý rok společnost BCG a WFPMA, vyplývá že vedoucí představitelé HR, kteří se snaží orientovat v rychle se měnícím pracovním prostředí, mají nyní jasný soubor cílů, na které se zaměřit, a to: digitalizaci, práci s  talenty a budoucnost práce. Bylo také zřejmé, že organizace a její management musí přijmout přístup zaměřený na zaměstnance. Autoři […]

Zobrazit detail

Jak určit, kdo má zůstat na home office a kdo se má vrátit do kanceláře? Pracujte s hustotou domácnosti

Dne 21. července 2021

Je zjevné, že přístup “one fits all”, tedy že na všechny použijeme stejné měřítko, nefunguje. Zaměstnance proto můžeme rozdělit do čtyř kategorií. a) Nepotřebují spolupracovat s ostatními, doma mají klid Tito zaměstnanci mohou pracovat mimo kancelář, na jejich výkon nebude mít home office nebo jiný typ vzdálené práce vliv. b) Vysoká míra spolupráce, doma mají klid […]

Zobrazit detail

Zpoplatněné testy od září? Část firem je bude zaměstnancům proplácet.

Dne 21. července 2021

Firmy přišly s novým „benefitem“. Část z nich počítá s tím, že budou zaměstnance dál testovat. A to i od září, kdy testy přestanou být pro neočkované lidi hrazené. Už nyní firmy o státní podporu přišly. Stát rozhodl, že neočkovaným přestanou pojišťovny od září proplácet testy. Zda opět zavede plošné testování ve firmách jako před prázdninami, není zatím jasné, ale pravděpodobné. […]

Zobrazit detail