Aktuality

Přeřazení na jinou práci

Dalším z úsporných opatření v době krize je převedení zaměstnanců na nižší nebo jiné pozice. Je to výhodnější než propuštění. „Firma je nepropustí, vydělají si peníze a po zmírnění omezení mohou znovu naskočit do svých zaběhnutých kolejí,“ říká Jan Šindelář z HR společnosti Experis. Je to ale z pohledu práva možné? „Obecně lze zaměstnance přesunout na nižší pozici, tedy dikcí zákoníku […]

Dne 5. Květen 2020

Dalším z úsporných opatření v době krize je převedení zaměstnanců na nižší nebo jiné pozice. Je to výhodnější než propuštění. „Firma je nepropustí, vydělají si peníze a po zmírnění omezení mohou znovu naskočit do svých zaběhnutých kolejí,“ říká Jan Šindelář z HR společnosti Experis.

Je to ale z pohledu práva možné? „Obecně lze zaměstnance přesunout na nižší pozici, tedy dikcí zákoníku práce převést na jinou práci, pouze změnou pracovní smlouvy, k čemuž je třeba jeho souhlasu,“ říká Ondřej Řitička, advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Zákoník práce však podle něj stanovuje výjimky, kdy souhlasu potřeba není. Jedná se o situace, kdy zaměstnanec není schopen současnou práci vykonávat ze zdravotních důvodů, jde o těhotnou či kojící zaměstnankyni nebo když je toho zapotřebí podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu.

„Dále jde například o situaci, kdy je proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení, pokud je zde podezření, že zaměstnanec spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním, přičemž tímto činem mělo dojít ke škodě na majetku zaměstnavatele. Nebo pokud zaměstnanec pozbyl dočasně předpoklady pro výkon sjednané práce anebo je převedení nutné k odvrácení mimořádné události nebo odstranění jejích následků,“ uvádí advokát.

Je otázkou, zda se dá pandemická krize považovat za mimořádnou událost. Podle řady advokátů ano. Zaměstnavatel je ale povinen dopředu se zaměstnancem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou bude jinou práci vykonávat.

Další aktuality

Společnost Manpower představila aktuální data z českého a světového trhu práce

Dne 27. září 2022

ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2022     Zdroj: Manpowergroup.cz

Zobrazit detail

Přinášíme vám rozhovor s Danielem Štroblem, který byl natočen v rámci naší konference HR Konw How 2022 pro HR News.

Dne 19. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-daniel-strobl-id-4204339

Zobrazit detail

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Dne 19. září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Zobrazit detail