Aktuality

Přijdete o práci kvůli robotovi?

Praha, 10. února 2020 – Více než 1,7 milionu pracovních míst zaniklo od roku 2000 a podle technologických vizionářů zmizí do roku 2030 dokonce až 40 procent pozic. Vstupem do nové dekády začínáme psát další kapitolu robotizace, která přinese skutečný boom umělé inteligence. Měli byste se bát, že i vás připraví o práci?   Až jednu čtvrtinu všech rutinních činností […]

Dne 2. Únor 2020

Praha, 10. února 2020Více než 1,7 milionu pracovních míst zaniklo od roku 2000 a podle technologických vizionářů zmizí do roku 2030 dokonce až 40 procent pozic. Vstupem do nové dekády začínáme psát další kapitolu robotizace, která přinese skutečný boom umělé inteligence. Měli byste se bát, že i vás připraví o práci?

 

Až jednu čtvrtinu všech rutinních činností by mohli v blízké budoucnosti převzít roboti. V USA se očekává, že nové technologie umělé inteligence (AI) připraví o práci zhruba 1,8 milionu pracujících. V souvislosti s jejich zaváděním však vznikne přes 2,3 milionu nových pracovních míst.

 

Obor robotiky se vyznačuje specifickou dynamikou. V blízké době proto můžeme očekávat, že se organizace práce robotů a cobotů přesune do cloudů. Pracovní postupy se ještě zefektivní, protože přístrojům už nebude nic bránit v tom, aby si dělily práci mezi sebou a spolupracovaly navzájem. Některých pracovních pozic už nebude dále třeba, oproti tomu ale vzniknou nové.

 

„Jako vždy je to něco za něco. Rozšíření robotů a AI s sebou přinese nové pracovní příležitosti. Ty ale budou vyžadovat jiné schopnosti i odbornosti,“ předpovídá Radovan Hypš, ředitel pracovního portálu JenPráce.cz. Právě to podle něj zvýší tlak na rekvalifikační kurzy a jejich vedení. „Zaměstnance to bude tlačit k proaktivnějšímu přístupu. O svůj obor se budou muset skutečně zajímat. Změny pracovního zařazení či vůbec celého profesního zaměření se stanou každodenní realitou.“

 

Přesto Radovan Hypš tvrdí, že rekvalifikační kurzy nebudou samospásné. Podobně se vyjadřoval už v roce 2018 průkopník a vizionář vývoje umělé inteligence Kai fu-Lee z čínské společnosti Sinovation Ventures. „Věřím v důležitost celoživotního vzdělávání, těžko ale převychováte v PR ředitele někoho, kdo se profesně věnoval telemarketingu. A nenechme se mýlit, z těchto dvou pozic přežije jen ta první zmíněná. Autenticita, empatie a komplexnost – práce založené na těchto principech ohrožuje robotizace nejméně.“

 

Spanilou jízdu robotických a AI technologií však může zastavit legislativa. V momentě, kdy se o rozvoj těchto oborů začnou zajímat národní parlamenty, hrozí, že se jejich vývoj ve světle rozsáhlých zákonných restrikcí zpomalí. „Procesy robotizace a automatizace mají spíš tendenci vyplňovat mezery na takovém pracovním trhu, kde nabídka převyšuje poptávku,“ upozorňuje Radovan Hypš. „Zavádění nových technologií sledujeme především u manuálních prací, sběru dat a jejich processingu. Ne náhodou se tyto obory vyznačují častými odchody dlouhodobých zaměstnanců do důchodu a s nezájmem generace mileniálů je nahradit.“

Automatizovaných robotů, kteří vykonávají práci původně určenou pro člověka, je dnes v globálním měřítku něco přes dva a čtvrt milionu. Podle analytiků stojíme na prahu opravdového rozmachu užívání obdobných technologií, když tvrdí, že do roku 2030 se toto číslo vyšplhá na 20 milionů!

Důležitou roli v tom hraje bobtnající objem dat jako nutný předpoklad dokonalejšího programování, díky kterému budou roboti zvládat čím dál složitější úkoly. Často navíc efektivnějším způsobem než jejich tvůrci. Mnozí průkopníci robotiky věří, že během nadcházejících let dojde k plošné proměně v oblasti programování a valná většina robotů bude nově fungovat na bázi graficko-vizuálního programovacího jazyka. Nyní jsou jejich programy koncipovány především skriptově, vycházejí tedy ze souboru textově podmíněných příkazů určujících konkrétní vzorce chování.

Robot operující na základě vizuálního jazyka se dokáže jednoduše učit. Naprogramovat jej proto zvládne i řadový zaměstnanec. To předpovídá úplně novou dimenzi v používání takzvaných cobotů. Jde o kooperativní roboty, kteří jsou primárně určeni, aby vykonávali práci po boku člověka, nikoliv místo něj.

„Lidé už nevnímají roboty jako technologické manipulativní zlo, naučili se s nimi pracovat, což spěje ke zvýšení efektivity v mnoha výrobních i obchodních odvětvích. Coboti jsou pro tyto účely uzpůsobení, zvládají široké spektrum rutinních činností. Lidem pak zbývá více času na ty činnosti, které jsou nezbytné, ale v současné době ještě technologiemi nezastupitelné,“ zmiňuje Radovan Hypš.

Činnosti, o kterých mluví, jsou veskrze psychického a emočního rázu – schopnost kreativního myšlení, mezilidské komunikace, vcítění se do pozice druhého. Jednoduše řečeno, cobot na základě svého naprogramování zvládne v pohodě vykládku nového zboží, nedokáže ale přesvědčit váhavého zákazníka, aby si zboží zakoupil.

Vzorce chování cobotů vyloženě předpokládají po svém boku lidský faktor. To je odlišuje od průmyslově vyráběných robotů určených do průmyslových závodů a nebezpečných provozů. Cobot v maloobchodním prostředí s člověkem počítá. Díky grafickému programování dokážou vnímat ve 2D i 3D rozměru. To je nutné v oblasti prevence rizik a nehod na pracovišti. Průmyslově naprogramovaný robot zpravidla vykonává předem danou činnost a pokud tyto vzorce naruší přítomnost cizího prvku, robot postupuje pořád stejně a nové podmínky neřeší. To pak může mít katastrofické následky.

 

5 oblastí pracovního trhu, které jsou robotizací ohrožené nejvíce:

 1. Průmyslová velkovýroba, skladování a logistika;
 2. Zemědělství, zjm. dřevozpracovatelství;
 3. Administrativa, zjm. sběr dat a jejich procesování, včetně telemarketingu;
 4. Přeprava a doprava;
 5. Finančnictví a účetnictví.

 

5 oblastí pracovního trhu, které s největší pravděpodobností robotizace zásadně neovlivní:

 1. Medicína a příbuzné terapeutické obory, zjm. psychiatrie a psychologie;
 2. Pečovatelství, např. o děti či seniory;
 3. Vzdělávání na úrovni základních, středních i vysokých škol, i mimo jejich rámec;
 4. Mediální, marketingová a PR komunikace;
 5. Umělecké a kreativní činnosti.

 

5 oblastí pracovního trhu, které díky prohlubující se robotizaci zažijí boom:

 1. Softwarové inženýrství a technologie;
 2. IT a programování;
 3. Analýza počítačových systémů a souvisejících dat;
 4. Výzkum a vývoj;
 5. Kyberbezpečnost.

 

Kontakt pro média:

 

Sabina Prokopcová                        +420 604 425 479                          sabina.prokopcova@media-list.cz

 

Matěj Senft                                      +420 723 053 083                            matej.senft@media-list.cz

 

Další aktuality

Někdo je senior od 30, někdo od 80.“ Experti diskutovali o důchodech a diskriminaci.

Dne 18. září 2020

Růst nezaměstnanosti v Česku by mohl nepříznivě ovlivnit uplatnění starších pracovníků. Díky zkušenostem a praxi mívají vyšší výdělky, takže by je firmy v potížích mohly začít nahrazovat levnější mladší silou. Diskriminačně působí i stanovování věkových hranic a označování lidí v aktivním věku za „seniory“. Na semináři o nastavení důchodů to řekla viceprezidentka organizace PMF Eva Hejlová. Průměrnému obyvateli Česka je zhruba 42,5 […]

Zobrazit detail

HR Forum v Brně: Přepsaná budoucnost firem, 10.9.2020

Dne 17. září 2020

Společnost People Management Forum uspořádala 10. září 2020 setkání v brněnském JICu na téma Přepsaná budoucnost firem. Svět se před časem zastavil a znovu rozjel. Co nám tato situace dala a co nám naopak vzala? Je každá krize také příležitost? Na brněnském foru jsme se navzájem inspirovali a posdíleli zkušenosti. Záštitu nad akcí převzaly: Šárka Vernerová, Senior HR Manager, Red […]

Zobrazit detail

Eliminujte problémy na pracovišti a vytvářejte motivující prostředí

Dne 16. září 2020

Eliminujte problémy na pracovišti a vytvářejte motivující prostředí Každý z nás se na pracovišti i v životě dostáváme do nepříjemných situací. Jsou to situace, které nás dostávají do problémů. Mnohdy nám brání efektivně pracovat a současně nám ubírají energii a efektivitu, čas a udržení jasné mysli. A současně, protože se to pravděpodobně neděje jenom Vám, ale i ostatním, tak snižují míru engagementu, enablementu a poškozují […]

Zobrazit detail