Aktuality

Setkání personalistů ve znamení udržitelnosti planety Země

Stalo se již tradicí, že vždy zkraje nového roku pořádá People Management Forum Setkání personalistů a manažerů. Jako poděkování za spolupráci všem členům organizace, partnerům a příznivcům největší HR komunity v České republice. Letos se Galavečer setkání personalistů konal v překrásných historických prostorách Anežského kláštera v Praze, v kapli sv. Františka. Ojedinělou atmosféru gotické architektury s nebývalou akustikou skvěle doplnilo hudební vystoupení houslových […]

Dne 2. Únor 2019

Stalo se již tradicí, že vždy zkraje nového roku pořádá People Management Forum Setkání personalistů a manažerů. Jako poděkování za spolupráci všem členům organizace, partnerům a příznivcům největší HR komunity v České republice. Letos se Galavečer setkání personalistů konal v překrásných historických prostorách Anežského kláštera v Praze, v kapli sv. Františka.

Ojedinělou atmosféru gotické architektury s nebývalou akustikou skvěle doplnilo hudební vystoupení houslových virtuósů manželů Jany a Ondřeje Lébrových, kteří vystupují pod uměleckým jménem Spohr Violin Duo. Tématem večera, o němž hovořili hosté této slavnostní události, byla udržitelnost naší planety. Galavečer totiž tentokrát nesl název Zachránci planety pro příští generace. Bylo to výstižné vyjádření, neboť Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF, se ve své pozici se svým týmem už téměř dvacet let věnuje podpoře a záchraně dětí v krizových, konfliktních a válečných oblastech světa. Miroslav Bobek, ředitel Zoologické zahrady v Praze zase s ohromným nasazením zaměřuje aktivity ZOO na záchranu ohrožených druhů. Ať už tím, že v ZOO Praha vytváří podmínky pro to, aby se rodila nová pokolení ohrožených druhů zvířat – vzpomeňme gorily, slony a další. Nebo tím, že zvířata odchovaná v ZOO se přemisťují a vracejí zpět do svého původního přírodního prostředí, jako je tomu například v případě koně převalského, který se znovu díky ZOO Praha navrací do Mongolska.

Poděkování všem spolupracovníkům

Slavnostní večer zahájila prezidentka společnosti People management Forum, Eva Hejlová. Zhodnotila uplynulý rok práce People Management Fora. Byl rokem, kdy úspěšně proběhla transformace organizace, a byl velmi úspěšný, i pokud jde o počet pořádaných akcí, u nichž vzrostl i počet účastníků. Poděkovala za podporu všem členům, partnerům a příznivcům organizace. Blažena Kohoutová, výkonná ředitelka People Management Fora a ředitelka PMF Institutu, rovněž poděkovala všem členům a podporovatelům aktivit People Management Fora, dále představenstvu a týmu této organizace za to, že se podařilo v loňském roce dosáhnout velmi úspěšných výsledků a zvýšit prestiž People Management Fora u odborné veřejnosti.

Originální prostředí a skvělá atmosféra

Poté se ujal slova moderátor večer, Richard Dobeš, konzultant, trenér a kouč společnosti Krauthammer, člen představenstva People Management Fora. Poděkoval Národní galerii za možnost uspořádaz Setkání personalistů v prostorách Anežského kláštera, také partnerovi slavnostní akce, společnosti Edenred. Pak pozval na pódium a představil Spohr Violin Duo. Houslité Jana a Ondřej Lébrovi  otevřeli několika hudebními skladbami program Galavečera. Po hudebním úvodu přivítal na pódiu Richard Dobeš dva vzácné hosty. Paní Pavlu Gomba a pana Miroslava Bobka. Nejprve je představil a pak se již ptal na konkrétní zajímavé příběhy a aktivity z jejich profesního života.

Pavla Gomba pracuje jako výkonná ředitelka UNICEF ČR od roku 2000. Předtím působila na Nizozemské obchodní komoře a obchodním oddělení Dánského velvyslanectví v Praze. Jako konzultant pracovala rovněž na finančním oddělení Magistrátu města Masvingo v Zimbabwe. Právě v této zemi zjistila, v jaké chudobě a nedostatku děti v Africe žijí, a to byl zlom v její kariéře, protože se rozhodla věnovat se pomoci dětem v chudých a konflikty zasažených zemích. Přihlásila do konkurzu na práci v UNICEF. A uspěla.

Afrika a Bhútán – země, které si vás získají

Od roku 2008 je členkou Správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, v letech 2011 – 2014 byla členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády ČR pro lidská práva. Zajímavé pro účastníky večera -personalisty, bylo zjištění, že Pavla Gomba absolvovala inženýrský obor Finance a také Řízení lidských zdrojů na VŠE Praha. Podle jejích slov v rozhovoru s moderátorem jí to občas v její práci s lidmi v Česku, ale i při řízení týmu v různých destinacích pomohlo. Ale v řadě situací musela uvěřit intuici nebo zdravému selskému rozumu.

První zemí, kam byla za UNICEF vyslána, byla Kambodža. Země zrovna po válce, plná nášlapných min. Pro paní Pavlu strašný zážitek, protože i když viděla všude kolem sebe plno bujné vegetace, která byla přímo stvořená k pěstování plodin a děti by v Kambodži by vlastně vůbec nemusely trpět podvýživou. Ovšem kvůli minám a ničivým následkům války, nebylo možné zemědělství v úrodných částech země bohužel rozvíjet.

Paní Gomba odpovídala v průběhu rozhovoru na Setkání personalistů i na otázku, jací jsou Češi a firmy v ČR dárci. Odpověděla, že opatrní, ale pokud zjistí, že příspěvek je opravdu cíleně posílám tam kam je potřeba, jsou štědří. Jednotlivci více než firmy.

A jaké země jí nejvíce přirostly k srdci? V prvé řadě uvedla Afriku a jako svou srdeční záležitost Bhútán, zemi, kde se měří hrubý domácí produkt štěstí, jejíž obyvatelé patří k nejšťastnějším na svět. Přitom nežijí v takovém blahobytu jako my v Evropě. Na Bhútánu se jí také líbí, že v něm mají ženy velkou prestiž, zastávají význačné pozice ve společnosti, politice i ekonomice. I v rodině.

Odvaha je v práci důležitá

Když se paní Pavly moderátor ptal, kdy se cítila při své práci v největším ohrožení, zavzpomínala na Středoafrickou republiku, kterou má také velice ráda, ale v níž jednou zažila situaci, kdy se ona a její kolegové stali rebelů a museli rychle zemi opustit, protože jim šlo opravdu o život. A co podle ní může dětem v krizových oblastech světa nejvíce pomoci, odpověděla paní Gomby, že je to cílená podpora a investice do konkrétního modelu vzdělávání a zdravotnictví. Předat místním obyvatelům know how v konkrétním oboru či profesi, pomoci vychovat odborníky, aby si pak sami tyto oblast i rozvíjeli. Jde například o to, aby se v dané lokalitě za finance od UNICEF postavila škola, vyškolili učitelé a zároveň přesvědčila místní komunita, že je třeba děti posílat do škol a kontinuálně podporovat vzdělávání.

Velmi důležitý je rozvoj zdravotnické infrastruktury, příprava domorodých lékařů a zdravotníků, kteří budou schopni ve své zemi pracovat. Ona sama se snaží tyto myšlenky u nás mezi mladými lidmi šířit, dělat osvětu. Například na VŠE Praha přednáší v rámci předmětu „Neziskové organizace“ a jako lektorka individuálního dárcovství působí rovněž v akreditovaném cyklu Management pro pracovníky NNO. Pravidelně publikuje na aktuální témata z oblasti dárcovství, rozvojové pomoci a mezinárodní bezpečnosti, na základě zkušeností z cest do krizových oblastí vydala knihu „Slyšíte nás“.

Magazínem Forbes je od roku 2013 každoročně zařazována mezi 50 nejvlivnějších žen České republiky, pravidelně se umisťuje také v anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka v oblasti veřejné sféry.

 Projekt Adoptujte mě a nejvyšší návštěvnost

Zajímavé otázky moderátora i účastníků galavečera směřovaly i na Miroslava Bobka, ředitele pražské Zoologické zahrady. Miroslav Bobek sice vystudoval zoologii na Karlově univerzitě v Praze, pak ale téměř dvacet let pracoval v Českém rozhlase, kde se se zpočátku věnoval popularizaci vědy. V roce 2000 založil divizi Český rozhlas Online a stal se jejím šéfredaktorem. V roce 2005 koncipoval vybudování populárně naučné stanice Leonardo.

V roce 1994 inicioval a pak řadu let organizoval projekt Africká odysea, při kterém byla za pomoci satelitní a VHF telemetrie monitorována migrace čápů černých z České republiky do afrických zimovišť. Vedl řadu expedic, z nichž uskutečnil stovky živých vstupů. Vedoucí roli měl rovněž v projektu Nová odysea, který byl zahájen v roce 2002.

Později se stal autorem a vedoucím projektu Odhalení, který byl jako „trochu jiná reality show“ s gorilami zahájen v pražské zoo na podzim 2005. Český rozhlas za něj obdržel „divokého Oscara“ na prestižní přehlídce Wildscreen v Bristolu a Pečeť Comenius EduMedia v Berlíně.

Na sklonku roku 2009 Miroslav Bobek zvítězil v konkurzu na ředitele ZOO Praha a k 1. lednu 2010 tuto funkci převzal. Za jeho vedení se podařilo překonat rekordní roční návštěvnost, zvýšit míru ekonomické soběstačnosti, prohloubit chovatelské úspěchy a zvýšit úsilí v záchraně ohrožených druhů. Pražská zoo mj. ve spolupráci s Armádou ČR zorganizovala již čtyři letecké transporty koní Převalského do Mongolska a aktivně se zapojila do ochrany goril nížinných v Africe (zejména projekt Toulavý autobus).

Během jeho dosavadního působení byl v ZOO Praha vybudován nový areál pro slony (Údolí slonů), Pavilon hrochů a nejnověji Velemlokárium. Zrekonstruován byl Pavilon velkých kočkovitých šelem, obnoveny Gočárovy domy a po desetiletích znovu zpřístupněna stezka Zakázanka. Za svůj velký úspěch považuje získání slonů pro pražskou zoo ze Srí Lanky.

Miroslav Bobek je autorem či spoluautorem mnoha článků, televizních dokumentů, zvukových nosičů a knih. Působí jako člen Councilu EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) a člen vedení International Takhi Group. V červnu 2014 byl zvolen prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO).

 

Kontinuita a další rozvoj

Na dotaz, jak složité bylo navázat na jeho předchůdce a nastavit další špičkové projekty rozvoje ZOO  po době, kdy se pražská ZOO i po dramatických a národem sledovaných událostech během povodní stala nesmírně populární a navštěvovanou, odpověděl, že to snadné nebylo. Ale podařilo se. I díky několika investicím, které umožnily například postavit nový domov pro slony, v němž se narodila  v Praze vůbec poprvé slůňata. Letos se otevře expozice australské fauny a chystá se i nový pavilon pro lední medvědy. Velice úspěšný za Bobkovy éry je projekt adopcí zvířat, jak individuálními sponzory, tak firmami.

 

Návštěvnost ZOO zvedla i řada vzdělávacích projektů pro děti, školy, rodiny i dospělé. Pokračuje projekt záchrany a návratu koně Převalského. Jako novinář v pozici ředitele ZOO také nezahálel a dělá publicitu a osvětu psaním článků. Vydal již čtyři výbory sloupků – zápisků ředitele pražské ZOO.

 

 ZOO i UNICEF hledají srdcaře

A jak se vyrovnává s nepříznivou situací na trhu práce? Postihuje i tuto instituci? ZOO právě hledá personalistu, s úsměvem odpověděl ředitel Bobek. Problémy nemá s profesí chovatel, to jsou lidé, kteří milují zvířata a chtějí v ZOO pracovat, srdcaři, s jiným obvyklými profesemi to až tak snadné v této době není.

A co UNICEF v České republice, jaký je zájem o práci v organizaci, která je součástí OSN? Zájemců je podle podle paní Pavly Gomba velice mnoho, ale většina má o práci v organizaci zkreslené a iluzorní představy. Zmínila i to, že jí chodí úžasné životopisy, s nimiž by dotyční mohli kandidovat na vysoké pozice v byznysu. Po praktických zkušenostech s mnoha kandidáty však paní Gomba ví, že nejdůležitější pro práci v UNICEF není skvělý životopis, ale motivace, nadšení, znalosti jazyků, odvaha, určité životní hodnoty, férové jednání, schopnost týmově pracovat a tolerance. To je důležitější než řada dalších kritérií. Takže si lidi do svého malého týmu velmi pečlivě vybírá.

Rozhovor s hosty večer pak zakončilo Spohr Violin Duo. Manželé Lébrovi zahráli několik skladeb pro housle a účastníci se přesunuli gotickou chodbou do dalšího krásného prostoru, kde mohli komunikovat a dál se během rautu bavit.

Text: Alena Kazdová, HR forum

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail