Aktuality

Shromáždění členů People Management Forum

24. února 2022 se konalo v Praze Shromáždění členů profesní neziskové společnosti People Management Forum (PMF). Členové shromáždění vyslechli Zprávu o činnosti PMF za uplynulé 3 roky, kterou přednesla ředitelka PMF, Eva Hejlová. Dosavadní prezident PMF Josef Šindelka pak účastníky seznámil se Strategií spolku na následující období. PMF se tak i nadále soustředí na činnosti, které od něj jeho […]

Dne 3. Březen 2022

24. února 2022 se konalo v Praze Shromáždění členů profesní neziskové společnosti People Management Forum (PMF).

Členové shromáždění vyslechli Zprávu o činnosti PMF za uplynulé 3 roky, kterou přednesla ředitelka

PMF, Eva Hejlová. Dosavadní prezident PMF Josef Šindelka pak účastníky seznámil se Strategií spolku

na následující období. PMF se tak i nadále soustředí na činnosti, které od něj jeho členové očekávají, tj. uskutečňování akcí, vydávání časopisu i vzděláváni v PMF Institutu. Dále chce využívat možností, které nabízí členství PMF v Evropské Asociaci Personálního managementu (EAPM). Také se chce zaměřit na podporu vzniku Asociace personalistů, ve které chce být jedním ze zakládajících členů tak, aby pomohl k naplnění své vize v oblasti širšího hájení zájmů HR profesionálů a také možnosti ovlivňování pracovněprávní legislativy.

Shromáždění členů opětovně zvolilo na další tři roky do představenstva tyto své zástupce:

Pavel Beneš, HR Director, Teleflex; Richard Dobeš, Managing Partner, Krauthammer Partners Czech Republic; Jana Havlíčková, personální ředitelka, PRECIOSA; Eva Hejlová, výkonná ředitelka PMF; Jaroslav Lhoťan, personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc; Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka, ManpowerGroup Česká a Slovenská republika; Josef Šindelka, nezávislý konzultant.

Do revizní komise byli opětovně zvoleni:

Lenka Mrázová, LMentio s.r.o., Pavel Voska, advokát a Michal Rameš, podnikový právník, PRECIOSA.

Členové shromáždění společnosti People Management Forum také schválili úpravu stanov a jednacího řádu spolku tak, aby umožňovaly konání Shromáždění členů, Zasedání představenstva a schůzky Revizní komise i v online formě. Členem představenstva se nově může stát pouze člen PMF a členství zaniká po třech měsících po neuhrazení členského příspěvku.

Další aktuality

Společnost Manpower představila aktuální data z českého a světového trhu práce

Dne 27. září 2022

ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2022     Zdroj: Manpowergroup.cz

Zobrazit detail

Přinášíme vám rozhovor s Danielem Štroblem, který byl natočen v rámci naší konference HR Konw How 2022 pro HR News.

Dne 19. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-daniel-strobl-id-4204339

Zobrazit detail

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Dne 19. září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Zobrazit detail