Aktuality

Vláda zvedla zaručené mzdy pro většinu profesí. Podívejte se, kolik nově musí dostat.

O tisícovku měsíčně by měla vzrůst minimální mzda. Rozhodla o tom vláda. Znamená to, že od ledna nesmí nikdo brát méně než 16 200 korun hrubého. S minimální mzdou roste i zaručená, která jednotlivým profesím garantuje mzdové minimum. Ta se zvýší u náročných pozic až o dva tisíce korun. Minimální mzda je nejnižší přípustná odměna za práci v klasickém režimu 40 hodin […]

Dne 11. Listopad 2021

O tisícovku měsíčně by měla vzrůst minimální mzda. Rozhodla o tom vláda. Znamená to, že od ledna nesmí nikdo brát méně než 16 200 korun hrubého. S minimální mzdou roste i zaručená, která jednotlivým profesím garantuje mzdové minimum. Ta se zvýší u náročných pozic až o dva tisíce korun.

Minimální mzda je nejnižší přípustná odměna za práci v klasickém režimu 40 hodin týdně. V současnosti ji pobírá zhruba 140 tisíc lidí. Letos je stanovena na 15 200 korun, od ledna to bude 16 200 korun. Nejnižší výdělek se tak zvedne o cca. 7 procent.

Mnohem zajímavější je z pohledu zaměstnanců takzvaná zaručená mzda, která se automaticky zvyšuje s minimální mzdou a garantuje jednotlivým profesím výši nejnižšího možného příjmu. Týká se většiny lidí. Od nového roku se zvýší o tisíc až dva tisíce korun.

 • Zaručená mzda je rozdělena do osmi skupin, přičemž do první skupiny patří manuální práce, do nejvyšší osmé skupiny pak vysoce kvalifikované pozice. Na následujících kartách se dozvíte, do jaké skupiny patříte a kolik byste měli od ledna minimálně vydělávat ve své práci.

Pro zaručenou mzdu platí, že pokud nedosáhne odměna nejnižší stanovené úrovně, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozdíl doplatit. Pokud ovšem jeho mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, tam platí jiná pravidla.

Zaměstnavatelé z aktuálním prohlášení Hospodářské komory ale považují zaručené mzdy za přežitek, který by se měl pro podnikatelský sektor úplně zrušit. „Pokud veřejný sektor považuje zaručené mzdy za nezbytné, ať je pro státní zaměstnance zachová. V privátní sféře jsou ale kontraproduktivní a v mnoha případech omezující,“ vysvětluje šéf komory Vladimír Dlouhý.

Česko patří mezi země, kde v posledních letech rostla minimální mzda nejvíce, vždyť ještě v roce 2016 činila 9 900 Kč. „Růst minimální mzdy a té zaručené zvyšuje zaměstnavatelům značně mzdové náklady pro pomocné práce neboť zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance nad rámec hrubé mzdy i povinné sociální a zdravotní pojištění v souhrnné výši 33,8 procent,“ uvedla daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nicméně rozhodnutí vlády je platné, případnou změnu by musela udělat nová vláda. „Ta by musela nařízení zrušit, připravit nové a vést ho celým legislativním kolečkem znovu až do projednání v kabinetu,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Vladimír Dostálek. MPSV původně navrhovalo zvýšení minimální mzdy o 2800 na 18 tisíc měsíčně. To neprošlo.

1. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 15 200 Kč / 90,50 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 16 200 Kč / 96,40 za hodinu

Do 1. skupiny, která je rovna minimální mzdě, spadá například jednoduchý úklid, přípravné, dílčí a pomocné práce, vydávání klíčů, ruční manipulace se zbožím, jednoduchá montáž, jednoduché šití, ošetřování veřejné zeleně.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • pomocnice v kuchyni – pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)
 • ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
 • švadlena – jednoduché strojní šití, drobné šicí práce
 • přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví
 • základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů
 • uklízečka na běžný úklid, vynášení odpadků, luxování
 • doručovatel různých druhů zásilek
 • kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů
 • ošetřovatel veřejné zeleně

2. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 16 800 Kč / 99,90 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 17 900 Kč / 106,50 za hodinu

Do 2. skupiny patří jednoduché odborné práce.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg
 • kopáčské práce
 • přidavačské práce – příprava maltovin, obsluha jednoduchých stavebních  mechanismů, dopravních pásů, míchaček
 • opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem
 • montáž lešení do výšky 10 metrů
 • sanitář
 • popelář
 • domovník
 • školník
 • průvodce zájezdových skupin s výkladem
 • nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem
 • ochrana objektů, sbírek a podobně
 • řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tuny
 • výroba jednoduchých jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním jídlům
 • prodej u čerpacích stanic
 • třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balicích automatů nebo linek

3. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 18 500 Kč / 110,30 na hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 19 700 Kč / 117,50

Do 3. skupiny spadá většina „běžných“ prací.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • řidič nákladního vozidla
 • obráběč
 • pekař
 • opravář elektrických a tepelných spotřebičů
 • fakturant
 • laborant
 • holič, kadeřnice
 • kominík
 • opravář hodinek
 • fotograf
 • brašnář
 • prodavačka
 • kuchař
 • barman, číšník
 • složitější klempířské práce
 • jednodušší instalační a topenářské práce
 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí
 • samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 • fakturantka – jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
 • střední a generální opravy automobilů
 • ošetřovatel, zubní instrumentář
 • strojvedoucí metra
 • porážení skotu a jateční zpracování masa

4. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 20 500 Kč / 121,80 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 21 800 Kč / 129,80 za hodinu

Do této skupiny patří odborné specializované práce.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • průvodce s tlumočením
 • kuchař specialista
 • krejčí v modelové a zakázkové výrobě
 • složitější instalační a topenářské práce
 • organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením
 • letecký technik
 • kormidelník
 • švec
 • rytec
 • zedník
 • instalatér
 • strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
 • lámání včetně korektur časopisů

5. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 22 600 Kč / 134,40 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 24 100 Kč / 143,30 za hodinu

Patří sem tzv. systémové práce.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • řidiči autobusů
 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • zajišťování personální a mzdové agendy
 • řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)
 • zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace
 • zajišťování správy rozsáhlého majetku
 • běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance
 • vzdělávání dětí předškolního věku
 • instruktor praktického výcviku v autoškole
 • samostatný daňový specialista
 • řidič s přepravou více než 16 osob
 • sociálněprávní poradce
 • mzdová účetní
 • kameraman
 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb
 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy

6. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 24 900 Kč / 148,40 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 26 600 Kč / 158,20 za hodinu

Patří sem systémové specializované práce.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • režisér
 • dirigent
 • speciální pedagog
 • psycholog
 • správce systému výpočetní techniky
 • biomedicínský inženýr
 • zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen
 • koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent
 • tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů
 • samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb

7. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 27 500 Kč / 163,90 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 29 400 Kč / 174,70 za hodinu

Tato skupina patří tvůrčím systémovým pracím.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • lékař, zubař
 • farmaceut
 • finanční analytik
 • programátor
 • tvorba celkových marketingových strategií a prognóz
 • vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol
 • koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
 • architekt
 • režisér náročných uměleckých děl
 • samostatný výzkumný pracovník

8. skupina

Minimální měsíční mzda nyní: 30 400 Kč / 181 za hodinu
Minimální měsíční mzda od ledna 2022: 32 400 Kč / 192,80 za hodinu

Sem patří namáhavé tvůrčí systémové práce, které předpokládají vysoké nasazení.

Jaké profese a práce sem patří? 

 • odborníci na stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • makléř – finanční operace na finančním a kapitálovém trhu
 • vědecký výzkumný a vývojový pracovník
 • výzkumná a vývojová činnost ve vzdělávání studentů a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků
 • tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)

Co ještě ovlivní nová výše minimální mzdy

 • Zvýšení minimální mzdy například zdražuje zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů nebo ztěžuje čerpání daňového bonusu.
 • Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek (např. penzisté nebo studenti), za které neplatí současně zdravotní pojištění stát, s hrubou měsíční mzdou nižší než 16 200 Kč, budou platit více na zdravotním pojištění.
 • Nárok na roční daňový bonus od státu má daňový poplatník, jehož rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti jsou vyšší než alespoň šestinásobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu příslušného roku. „Za rok 2020 bylo nutné mít tedy příjmy alespoň ve výši 87 600 Kč, v roce 2021 již ve výši 91 200 Kč a v roce 2022 to bude 97 200 Kč. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob,“ říká daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
 • Spolu se zvýšením minimální mzdy se zvýší také maximální možná sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné.

Autor: Kateřina Hovorková

Zdroj: zpravy.aktualne.cz

Další aktuality

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail

AGE MANAGEMENT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE I REPORT ESG

Dne 23. listopadu 2023

Věkovou diverzitu ovlivní stárnutí populace. Do roku 2050 znatelně ubyde mladších pracovníků, naopak stěžejní pracovní silou budou lidé nad 50 let. Tvrdou realitou je však jejich diskriminace. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců. Pomoci […]

Zobrazit detail

Desítka oborů na trhu práce, které nejvíce ovlivní příchod umělé inteligence

Dne 21. listopadu 2023

Administrativa, IT, výroba, ale i zdravotnictví nebo úklidové služby. To jsou obory, do nichž výrazně zasáhne nebo už zasahuje umělá inteligence. Zaměstnancům na některých pozicích zvládne práci významně usnadnit, po jiných může práci zcela převzít. Prakticky všechny firmy, které redakce iDNES.cz oslovila, čekají, že umělá inteligence nahradí administrativní činnosti, práci s daty a další rutinní činnosti. „Marketing a práce s textem, […]

Zobrazit detail