Aktuality

Výklad novely zákoníku práce osvěžily chvilky s mindfulness

Výklad novely zákoníku práce osvěžily chvilky s mindfulness Seminář k novele zákoníku práce, uspořádala společnost People Management forum ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel&Partners, konkrétně s JUDr. Petrou Sochorovou, a také s Jitkou Pouzarovou, která se věnuje Employer Brandingu ve společnosti Atlas Copco a tréninku mindfulness. Novela zákoníku práce by měla vstoupit v platnost 1. července 2020 a personalisté projevili o výklad novely formou semináře velký […]

Dne 4. Duben 2020

Výklad novely zákoníku práce osvěžily chvilky s mindfulness

Seminář k novele zákoníku práce, uspořádala společnost People Management forum ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel&Partners, konkrétně s JUDr. Petrou Sochorovou, a také s Jitkou Pouzarovou, která se věnuje Employer Brandingu ve společnosti Atlas Copco a tréninku mindfulness. Novela zákoníku práce by měla vstoupit v platnost 1. července 2020 a personalisté projevili o výklad novely formou semináře velký zájem, protože se na hlavní změny chtějí předem včas připravit.

Tento seminář byl zároveň experimentem a inspirativní inovací, neboť vůbec poprvé se na něm propojila odborná přednáška s krátkými vstupy, během nichž si účastníci zkoušeli různé techniky mindfulness. Tato oddychová intermezza účastníkům pomáhala zklidnit mysl od náročné, trochu suchopárné, odborné právní tématiky a načerpat energii k soustředění na další odborný výklad. Pokud si lidé tyto techniky osvojí, což ale trvá delší dobu než tato ochutnávka na semináři, mohou podle Jitky Pouzarové personalistům pomáhat při zavádění změn, aby si zachovali klidnou mysl, hlubší koncentraci a redukovali stres.

 Co zásadního se novelou mění

Jaké tedy změny novela zákoníku práce do personalistické praxe přináší? Hlavní změny se týkají vedoucích zaměstnanců, výpočtu dovolené, potvrzení o zaměstnání v případě dohodě o provedení práce, novinkou v zákoníku práce je sdílené pracovní místo a změn doznává i doručování výpovědi. Dalšími změny se objevují v případě výpovědí při přechodu práv a povinností zaměstnavatele nebo vysílání zaměstnanců do zahraničí.

Ke všem těmto změnám podala zasvěcený komentář a konkrétní příklady z praxe JUDr. Petra Sochorová, Counsel z advokátní kanceláře Havel&Partners, která se pracovnímu právu věnuje.

Podle novely budou vedoucí pracovní místa omezena na ta uvedená v §73, odst. 3 (tzn. konec smluvní volnosti) a výkon práce vedoucího zaměstnance končí dnem doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa (nebyl-li v odvolání/vzdání se uveden den pozdější). 

Jak se bude vypočítávat dovolená

Největší diskuse se během semináře rozvinula kolem nového konceptu výpočtu dovolené. Dovolená za kalendářní rok je podle novely založena na týdenní pracovní době a vypočítává se podle

odpracovaných hodin. Dovolená se nově člení na dovolenou za kalendářní rok, dodatkovou dovolenou a poměrnou část dovolené. Pojem třísměnný pracovní režim je nahrazen pojmem vícesměnný pracovní režim.

Změna se týká i pružné pracovní doby, která se podle novely výslovně neuplatní v době čerpání dovolené, v době důležitých osobních překážek v práci – podle § 191 a 191a (nově dopadne na čerpání rodičovské dovolené). Na semináři účastníci diskutovali o tom, jak se to vše projeví při nerovnoměrném rozdělení pracovní doby a kratších úvazcích. JUDr. Sochorová uvedla konkrétní výpočty na modelových situacích.

 Sdílené pracovní místo

Novela stanovuje podmínky, za nichž lze sjednat sdílení pracovního místa. Je to možné na základě dohody zaměstnavatele s nejméně dvěma zaměstnanci s kratší pracovní dobou a stejným druhem práce. Zaměstnanci si sami rozvrhují pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich naplnil průměrnou pracovní dobu, nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Dále novela stanovuje, že dohoda musí být písemná a v novele jsou popsány i způsoby, jak lze dohodu vypovědět.

 Doručování výpovědi

Dlouhodobým problém, s nímž se personalisté potýkají, je doručování výpovědi. Novela stanovuje nově možnost použít elektronických komunikací či datové schránky, ovšem za podmínky, že výpověď bude podepsána uznaným elektronickým podpisem. Novinkou je i to, že se má písemnost za doručenou dnem, kdy doručení bylo neúspěšné. (ak)

 

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail