Aktuality

Vyšší benefit na „penzijko a životko“ je lepší než zvýšení hrubé mzdy

Penzijní spoření a životní pojištění jsou finanční produkty, na které může zaměstnanci daňově přispívat zaměstnavatel. Daňová úspora u těchto příspěvků je přitom značná. Pro mnoho zaměstnanců je přitom výhodnější zvýšení příspěvku než zvýšení hrubé mzdy. Penzijní připojištění, nové doplňkové penzijní spoření a životní pojištění mohou při určité výši vkladů snižovat daňový základ. Vlastní vklady daňového poplatníka tak při splnění zákonných […]

Dne 5. Květen 2022

Penzijní spoření a životní pojištění jsou finanční produkty, na které může zaměstnanci daňově přispívat zaměstnavatel. Daňová úspora u těchto příspěvků je přitom značná. Pro mnoho zaměstnanců je přitom výhodnější zvýšení příspěvku než zvýšení hrubé mzdy.

Penzijní připojištění, nové doplňkové penzijní spoření a životní pojištění mohou při určité výši vkladů snižovat daňový základ. Vlastní vklady daňového poplatníka tak při splnění zákonných podmínek přináší daňovou úsporu.

U penzijního spoření může střadatel vytěžit maximum při vlastní úložce ve výši 3 000 korun měsíčně. Roční úspora na dani z příjmu v takovém případě činí 3 600 korun.

Daňové výhody u penzijního spoření a životního pojištění lze čerpat i na příspěvky zaměstnavatele. A to v podobě osvobození od odvodů za sociální a zdravotní pojištění i daně z příjmů. Legislativa přitom zaměstnavatele nijak neomezuje, kolik korun zaměstnanci na smlouvu přispěje. Daňové zvýhodnění ale platí pro souhrnný roční příspěvek do 50 000 korun.

„Celkové roční příspěvky zaměstnavatele do limitu nepodléhají dani z příjmu ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. A to jak na straně zaměstnavatele, tak i zaměstnance,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Tento benefit přitom mohou využívat také majitelé společností, kteří se sami zaměstnávají.

Přispívat lze na více produktů

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům přispívat jak na smlouvu o životním pojištění, tak i současně na penzijní spoření. Z pohledu daňového osvobození se v takovém případě posuzuje celkový roční příspěvek zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty.

Zaměstnanci přitom může zaměstnavatel přispívat na finanční smlouvy již od zahájení pracovního poměru, není stanovena žádná čekací lhůta formou požadovaného počtu odpracovaných let. Někteří zaměstnavatelé si však stanovují přísnější podmínky. Benefit v podobě příspěvku na „penzijko“ či životní pojištění poskytují zaměstnancům, kteří u nich pracují delší dobu, například pět či více let.

„Na daňové výhody platící pro příspěvek zaměstnavatele mají nárok i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Daňová úspora na straně zaměstnavatele

Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem plus povinné pojistné, které musí zaměstnavatelé za zaměstnance platit.

Na zdravotním pojištění platí zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % a na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy, celkově tedy 33,8 %. V praxi to znamená, že zvýšení hrubé mzdy například o 1 000 korun představuje zvýšení mzdových nákladů o 1 338 korun měsíčně.

„Maximalizace příspěvku na smlouvu zaměstnanci ve výši 50 000 korun místo zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku znamená pro zaměstnavatele finanční úsporu 16 900 korun,“ vypočítává daňová poradkyně.

Daňová úspora na straně zaměstnance

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci 4,5 % na zdravotní pojištění, 6,5 % na sociální pojištění a 15 % na dani z příjmu. Při výpočtu daně z příjmu se uplatňují daňové slevy. Při zvýšení hrubé mzdy například o 1 000 korun se zvýší čistá mzda zaměstnanci jen o 740 korun, za předpokladu vyčerpání slevy na poplatníka.

Případný příspěvek zaměstnavatele do limitu na smlouvu o penzijním připojištění nebo životním pojištění však nepodléhá žádnému zdanění. Pro zaměstnance, který by vyšší hrubou mzdu použil na spoření na penzi, je tedy výhodnější nechat si místo toho zvýšit úložku na smlouvu placenou zaměstnavatelem. V praxi však zaměstnanci s nižšími příjmy zpravidla raději požadují vyšší hrubou mzdu, protože potřebují ihned zvýšit aktuální finanční situaci.

„Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně mohou čerpat daňově osvobozené příspěvky na smlouvy od všech zaměstnavatelů, maximální limit se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť,“ upřesňuje Gabriela Ivanco.

 

Autor: Eva Sovová
Zdroj: idnes.cz

 

 

 

 

Další aktuality

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby.

Dne 29. května 2023

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby. Bezmála 250 účastníků si v zajímavých prostorách Národní technické knihovny  vyslechlo inspirativní přednášky 16 vystupujících a měli možnost zúčastnit se i dvou workshopů. Letos naše účastníky pozdravil přes videozáznam i ministr MPSV Marian Jurečka  a v úvodu jim pak základní úpravu v novele zákoníku […]

Zobrazit detail

I roztomilé emoji může mít právní následky

Dne 24. května 2023

Možná se ptáte, zda mohou mít emotikony v právním kontextu nějaký význam. Emotikony jsou součástí naší komunikace a vyjadřují naši náladu a pocity. S nárůstem jejich používání se také zvyšuje počet případů, kdy se tyto malé výrazové obrázky stávají předmětem rozhodování soudů. V níže uvedeném případu emotikony sehrály klíčovou roli. V Německu se soudy zabývaly případem zaměstnance, který na sociální síti […]

Zobrazit detail

Equal Pay Day již po čtrnácté

Dne 24. května 2023

Bylo nás slyšet a vidět? Největší akce na podporu rovného odměňování a ekonomické bezpečnosti žen v České republice, pořádaná veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR, je pro letošní rok za námi. Pojďme si připomenout co se za ty tři dny událo. 29 vystupujících představilo 679 účastnicím a účastníků páteční konference témata, která rezonují napříč společností, ale ne […]

Zobrazit detail