Aktuality

Vyšší benefit na „penzijko a životko“ je lepší než zvýšení hrubé mzdy

Penzijní spoření a životní pojištění jsou finanční produkty, na které může zaměstnanci daňově přispívat zaměstnavatel. Daňová úspora u těchto příspěvků je přitom značná. Pro mnoho zaměstnanců je přitom výhodnější zvýšení příspěvku než zvýšení hrubé mzdy. Penzijní připojištění, nové doplňkové penzijní spoření a životní pojištění mohou při určité výši vkladů snižovat daňový základ. Vlastní vklady daňového poplatníka tak při splnění zákonných […]

Dne 5. Květen 2022

Penzijní spoření a životní pojištění jsou finanční produkty, na které může zaměstnanci daňově přispívat zaměstnavatel. Daňová úspora u těchto příspěvků je přitom značná. Pro mnoho zaměstnanců je přitom výhodnější zvýšení příspěvku než zvýšení hrubé mzdy.

Penzijní připojištění, nové doplňkové penzijní spoření a životní pojištění mohou při určité výši vkladů snižovat daňový základ. Vlastní vklady daňového poplatníka tak při splnění zákonných podmínek přináší daňovou úsporu.

U penzijního spoření může střadatel vytěžit maximum při vlastní úložce ve výši 3 000 korun měsíčně. Roční úspora na dani z příjmu v takovém případě činí 3 600 korun.

Daňové výhody u penzijního spoření a životního pojištění lze čerpat i na příspěvky zaměstnavatele. A to v podobě osvobození od odvodů za sociální a zdravotní pojištění i daně z příjmů. Legislativa přitom zaměstnavatele nijak neomezuje, kolik korun zaměstnanci na smlouvu přispěje. Daňové zvýhodnění ale platí pro souhrnný roční příspěvek do 50 000 korun.

„Celkové roční příspěvky zaměstnavatele do limitu nepodléhají dani z příjmu ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. A to jak na straně zaměstnavatele, tak i zaměstnance,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Tento benefit přitom mohou využívat také majitelé společností, kteří se sami zaměstnávají.

Přispívat lze na více produktů

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům přispívat jak na smlouvu o životním pojištění, tak i současně na penzijní spoření. Z pohledu daňového osvobození se v takovém případě posuzuje celkový roční příspěvek zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty.

Zaměstnanci přitom může zaměstnavatel přispívat na finanční smlouvy již od zahájení pracovního poměru, není stanovena žádná čekací lhůta formou požadovaného počtu odpracovaných let. Někteří zaměstnavatelé si však stanovují přísnější podmínky. Benefit v podobě příspěvku na „penzijko“ či životní pojištění poskytují zaměstnancům, kteří u nich pracují delší dobu, například pět či více let.

„Na daňové výhody platící pro příspěvek zaměstnavatele mají nárok i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Daňová úspora na straně zaměstnavatele

Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem plus povinné pojistné, které musí zaměstnavatelé za zaměstnance platit.

Na zdravotním pojištění platí zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % a na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy, celkově tedy 33,8 %. V praxi to znamená, že zvýšení hrubé mzdy například o 1 000 korun představuje zvýšení mzdových nákladů o 1 338 korun měsíčně.

„Maximalizace příspěvku na smlouvu zaměstnanci ve výši 50 000 korun místo zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku znamená pro zaměstnavatele finanční úsporu 16 900 korun,“ vypočítává daňová poradkyně.

Daňová úspora na straně zaměstnance

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci 4,5 % na zdravotní pojištění, 6,5 % na sociální pojištění a 15 % na dani z příjmu. Při výpočtu daně z příjmu se uplatňují daňové slevy. Při zvýšení hrubé mzdy například o 1 000 korun se zvýší čistá mzda zaměstnanci jen o 740 korun, za předpokladu vyčerpání slevy na poplatníka.

Případný příspěvek zaměstnavatele do limitu na smlouvu o penzijním připojištění nebo životním pojištění však nepodléhá žádnému zdanění. Pro zaměstnance, který by vyšší hrubou mzdu použil na spoření na penzi, je tedy výhodnější nechat si místo toho zvýšit úložku na smlouvu placenou zaměstnavatelem. V praxi však zaměstnanci s nižšími příjmy zpravidla raději požadují vyšší hrubou mzdu, protože potřebují ihned zvýšit aktuální finanční situaci.

„Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně mohou čerpat daňově osvobozené příspěvky na smlouvy od všech zaměstnavatelů, maximální limit se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť,“ upřesňuje Gabriela Ivanco.

 

Autor: Eva Sovová
Zdroj: idnes.cz

 

 

 

 

Další aktuality

České matky vypadávají z trhu práce mnohem více, než je běžné v ostatních zemích Evropy

Dne 3. února 2023

Mateřství vyřazuje české ženy z pracovního trhu mnohem víc, než je tomu v zemích Evropské unie běžné. Češek ve věku 30 až 34 let, tedy v době, kdy zakládají rodiny, pracuje jen zhruba 60 procent. Ukazuje to analýza nazvaná Ruce a mozky českých žen stále nevyužity. Autory jsou ekonomové z institutu IDEA, CERGE-EI. Šedesátiprocentní míra zaměstnanosti českých žen pokulhává za […]

Zobrazit detail

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail