Aktuality

Zprávy ze Světového ekonomického fora – únor 2022: Utváření budoucnosti práce

Tento článek si můžete přečíst díky členství PMF v Evropské asociaci personálního managementu. Společnosti přijímají nové přístupy k formování pracovní síly a pracovišť. Nové technologie, demografické posuny a dopad COVID-19 na trh práce radikálně mění způsob, jakým organizace podnikají – a také dovednosti potřebné k tomu, aby firmám pomohly prosperovat. Podle zprávy Světového ekonomického fóra Future of Jobs 2020 téměř 50 % […]

Dne 3. Březen 2022

Tento článek si můžete přečíst díky členství PMF v Evropské asociaci personálního managementu.

Společnosti přijímají nové přístupy k formování pracovní síly a pracovišť. Nové technologie, demografické posuny a dopad COVID-19 na trh práce radikálně mění způsob, jakým organizace podnikají – a také dovednosti potřebné k tomu, aby firmám pomohly prosperovat. Podle zprávy Světového ekonomického fóra Future of Jobs 2020 téměř 50 % společností očekávalo, že do roku 2020 automatizace povede k určitému snížení jejich pracovní síly na plný úvazek, a více než polovina všech zaměstnanců bude vyžadovat výrazné přeškolení a zvýšení kvalifikace. Pandemie tyto trendy ještě zhoršila a zvýšila potřebu rozsáhlé, informované a společné akce.

Iniciativa Fóra o budoucnosti práce obhajuje rozvoj inovativnějších, rozsáhlých iniciativ v oblasti zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a přesunu. Společnosti mají příležitost i mandát stát v čele této transformace, protože zvyšování kvalifikace a rekvalifikace ve velkém může zvýšit ekonomickou dynamiku jejich byznysu. Zároveň může vytvořit ekosystém, který zajistí, aby všichni pracovníci byli zaměstnatelní a produktivní.

KLÍČOVÉ POZNÁMKY Z DISKUZE:

Podle průzkumu společnosti Manpower Group se jako největší ukazatel tvorby pracovních míst jevila digitalizace. Z těch společností, které digitalizují 86 % zamýšlí najímat, zatímco mezi těmi, které se rozhodnou nedigitalizovat, má v úmyslu najímat pouze 11 %. COVID-19 podpořil „superzaměstnavatele“ – v USA představuje 10 % nejlepších společností 13 % všech pracovních míst a 30 % všech dělnických míst.

Společnosti se musí zaměřit na cesty rekvalifikace mezi pracovními místy, která mizí, a novými, která se vytvářejí. Většina lidí má na základě sebehodnocení více dovedností, než si sami přisuzují – a není tak těžké přeškolit lidi na vedlejší zaměstnání. Lidé se také snáze vycvičí v oblastech, které je baví. Interní rekvalifikace je dobrá pro ziskovost, protože externí nábor je o 63 % dražší. Polovinu nákladů souvisejících s odstupným lze ušetřit rekvalifikací namísto propouštění.

Well-being zaměstnanců musí být nejvyšší prioritou. Microsoft provedl průzkum u 30 000 lidí v 31 zemích a zjistil, že 70 % preferuje hybridní modely práce. 1 z 5 uvedl, že jejich zaměstnavatelé se nestarají o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, zatímco 54 % se cítí přepracovaně a 39 % se cítí vyčerpaně.

Klíčovou výzvou je řešit diferencované účinky vzdálené/hybridní práce na lidi různého pohlaví a věku. Například mladí lidé uvedli, že mají největší problémy ve virtuálním prostředí kvůli ztrátě příležitostí k vytváření sítí. Klíčové bude definovat, jaké je nejlepší využití kanceláře. Bude to místo pro networking, setkání a nápady?

Manažeři pracující na hybridním pracovišti vyžadují různé dovednosti. Jak zajistit produktivitu? Neexistuje žádné univerzální řešení pro hybridní práci, protože to závisí na kultuře, velikosti organizace a typu práce. 95 % světové populace se nezúčastní této rekvalifikační revoluce – jak řešit pracovní místa nebílých límečků?

Více zajímavých informací ze Světového ekonomického fora naleznou členové PMF ve Studovně.

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail