Propagace služeb na našich akcích

Prezentace na našich akcích 

Partnerství zahrnuje propagaci partnera např. prostřednictvím:

  • Odborného nebo PR vystoupení na akci
  • Představení partnerské organizace v úvodu akce
  • Prostor – stánek /stojan pro prezentaci marketingových materiálů
  • Logo (s proklikem) na webových stránkách
  • Logo na propagačních materiálech souvisejících s danou akcí
  • Volné vstupy na danou akci

Konkrétní obsah plnění se liší podle typu akce a partnerství.
Veškerý uveřejňovaný obsah podléhá schválení PMF.

Rádi s Vámi probereme Vaše představy a plány a připravíme pro Vás individuální nabídku.