Aktuality

Uprchlíci a úřady práce

V rámci celé ČR se na ÚP ČR obracejí občané Ukrajiny. Jedná se o odhadem desetitisíce osob. Vzhledem k tomu, že do ČR přicházejí nyní především matky s dětmi, řeší na prvním místě to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Už nyní se ale značná část se zajímá o možnosti pracovního uplatnění. Postupně tedy začnou řešit i tuto oblast. […]

Dne 3. Březen 2022

V rámci celé ČR se na ÚP ČR obracejí občané Ukrajiny. Jedná se o odhadem desetitisíce osob.

Vzhledem k tomu, že do ČR přicházejí nyní především matky s dětmi, řeší na prvním místě to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Už nyní se ale značná část se zajímá o možnosti pracovního uplatnění. Postupně tedy začnou řešit i tuto oblast. Jejich vůle pracovat je opravdu velká, zároveň ale věří, že se v brzké době vrátí zpět do své vlasti. Počet vydaných povolení k zaměstnání se momentálně pohybuje kolem 1 000.

Prvotní informace dostanou lidé prchající před válkou na KACPU, kde jim kolegové pomohou s vyplnění žádosti. Aktuálně jsou tedy zástupci ÚP ČR součástí krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Příchozí se od nich dozví, co pro ně může ÚP ČR udělat, jaké jsou jeho kompetence, pomohou s vyřízením případných žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc či jim podají informace o možnostech zaměstnávání v místě ubytování a předají nabídky tamních zaměstnavatelů. Na extrémně vytížených místech v rámci asistenčních center vypomáhají v případě potřeby i kolegové z dalších resortních organizací.

ÚP ČR je v rámci regionů v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízí volná pracovní místa pro cizince a oslovuje další, zda nemají zájem migranty zaměstnat. Také samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště ÚP ČR a nová místa hlásí. V současné době eviduje ÚP ČR v rámci celé ČR přes 20 tisíc takových pozic, například pro montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo strojů na výrobu potravin, pomocníky v rostlinné výrobě nebo třeba pokojské a uklízeče, ale také ve zdravotnictví či službách. Nabídka se každým dnem rozrůstá.

Ještě je třeba doplnit, že ke konci února nabízeli zaměstnavatele téměř 364 tisíc volných pracovních míst. Podrobněji v TZ na www.uradprace.cz. V rámci ještě lepší koordinace při pracovním umísťování běženců spolupracuje ÚP ČR i s dalšími partnery z oblasti trhu práce.

Pokud občan Ukrajiny bude mít zájem o práci v ČR, je dle aktuální platné právní úpravy třeba, aby mu ÚP ČR na základě víza za účelem strpění pobytu, uděleného Ministerstvem vnitra, vydal povolení k zaměstnání. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba, aby žadatel už měl nebo si našel pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřel pracovní smlouvu. Ta je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je už samotné podání žádosti, kdy cizinec písemně na předepsaném formuláři, který je umístěn na portálu MPSV a je přeložen do ukrajinštiny, požádá krajskou pobočku Úřadu práce ČR příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání. V případě držitele pobytového víza za účelem strpění vydává ÚP ČR povolení ve zjednodušeném režimu. Lidé, kteří z Ukrajiny utekli před válkou tak mají vysoké šance na vstup na český trh práce.

V rámci legislativního procesu je návrh na zajištění ještě jednoduššího vstupu občanů Ukrajiny na český trh práce.

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají, jsou uvedeny na webových stránkách ÚP ČR – https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele, které procházejí pravidelnou aktualizací.

 

Zdroj: Úřad práce
Autor: Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR

Další aktuality

Společnost Manpower představila aktuální data z českého a světového trhu práce

Dne 27. září 2022

ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2022     Zdroj: Manpowergroup.cz

Zobrazit detail

Přinášíme vám rozhovor s Danielem Štroblem, který byl natočen v rámci naší konference HR Konw How 2022 pro HR News.

Dne 19. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-daniel-strobl-id-4204339

Zobrazit detail

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Dne 19. září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Zobrazit detail