Aktuality

Uprchlíci a úřady práce

V rámci celé ČR se na ÚP ČR obracejí občané Ukrajiny. Jedná se o odhadem desetitisíce osob. Vzhledem k tomu, že do ČR přicházejí nyní především matky s dětmi, řeší na prvním místě to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Už nyní se ale značná část se zajímá o možnosti pracovního uplatnění. Postupně tedy začnou řešit i tuto oblast. […]

Dne 3. Březen 2022

V rámci celé ČR se na ÚP ČR obracejí občané Ukrajiny. Jedná se o odhadem desetitisíce osob.

Vzhledem k tomu, že do ČR přicházejí nyní především matky s dětmi, řeší na prvním místě to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Už nyní se ale značná část se zajímá o možnosti pracovního uplatnění. Postupně tedy začnou řešit i tuto oblast. Jejich vůle pracovat je opravdu velká, zároveň ale věří, že se v brzké době vrátí zpět do své vlasti. Počet vydaných povolení k zaměstnání se momentálně pohybuje kolem 1 000.

Prvotní informace dostanou lidé prchající před válkou na KACPU, kde jim kolegové pomohou s vyplnění žádosti. Aktuálně jsou tedy zástupci ÚP ČR součástí krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Příchozí se od nich dozví, co pro ně může ÚP ČR udělat, jaké jsou jeho kompetence, pomohou s vyřízením případných žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc či jim podají informace o možnostech zaměstnávání v místě ubytování a předají nabídky tamních zaměstnavatelů. Na extrémně vytížených místech v rámci asistenčních center vypomáhají v případě potřeby i kolegové z dalších resortních organizací.

ÚP ČR je v rámci regionů v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízí volná pracovní místa pro cizince a oslovuje další, zda nemají zájem migranty zaměstnat. Také samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště ÚP ČR a nová místa hlásí. V současné době eviduje ÚP ČR v rámci celé ČR přes 20 tisíc takových pozic, například pro montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo strojů na výrobu potravin, pomocníky v rostlinné výrobě nebo třeba pokojské a uklízeče, ale také ve zdravotnictví či službách. Nabídka se každým dnem rozrůstá.

Ještě je třeba doplnit, že ke konci února nabízeli zaměstnavatele téměř 364 tisíc volných pracovních míst. Podrobněji v TZ na www.uradprace.cz. V rámci ještě lepší koordinace při pracovním umísťování běženců spolupracuje ÚP ČR i s dalšími partnery z oblasti trhu práce.

Pokud občan Ukrajiny bude mít zájem o práci v ČR, je dle aktuální platné právní úpravy třeba, aby mu ÚP ČR na základě víza za účelem strpění pobytu, uděleného Ministerstvem vnitra, vydal povolení k zaměstnání. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba, aby žadatel už měl nebo si našel pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřel pracovní smlouvu. Ta je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je už samotné podání žádosti, kdy cizinec písemně na předepsaném formuláři, který je umístěn na portálu MPSV a je přeložen do ukrajinštiny, požádá krajskou pobočku Úřadu práce ČR příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání. V případě držitele pobytového víza za účelem strpění vydává ÚP ČR povolení ve zjednodušeném režimu. Lidé, kteří z Ukrajiny utekli před válkou tak mají vysoké šance na vstup na český trh práce.

V rámci legislativního procesu je návrh na zajištění ještě jednoduššího vstupu občanů Ukrajiny na český trh práce.

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají, jsou uvedeny na webových stránkách ÚP ČR – https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele, které procházejí pravidelnou aktualizací.

 

Zdroj: Úřad práce
Autor: Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR

Další aktuality

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail

AGE MANAGEMENT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE I REPORT ESG

Dne 23. listopadu 2023

Věkovou diverzitu ovlivní stárnutí populace. Do roku 2050 znatelně ubyde mladších pracovníků, naopak stěžejní pracovní silou budou lidé nad 50 let. Tvrdou realitou je však jejich diskriminace. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců. Pomoci […]

Zobrazit detail

Desítka oborů na trhu práce, které nejvíce ovlivní příchod umělé inteligence

Dne 21. listopadu 2023

Administrativa, IT, výroba, ale i zdravotnictví nebo úklidové služby. To jsou obory, do nichž výrazně zasáhne nebo už zasahuje umělá inteligence. Zaměstnancům na některých pozicích zvládne práci významně usnadnit, po jiných může práci zcela převzít. Prakticky všechny firmy, které redakce iDNES.cz oslovila, čekají, že umělá inteligence nahradí administrativní činnosti, práci s daty a další rutinní činnosti. „Marketing a práce s textem, […]

Zobrazit detail